2009-11-11

Bäst fastighetsägarklimat i Lidingö

Fastighetsägarna Stockholm har låtit 1 000 fastighetsägare i elva kommuner bedöma sin relation till kommunen och möjligheten att bedriva lönsam verksamhet. Lidngö rankas i år bäst, vilket är ett gott betyg till både politiker och tjänstemän i vår långsiktiga strävan att förbättra servicen till och dialogen med fastighetsägarna. Fastighetsägare är viktiga aktörer i Lidingö.

2 kommentar(er):

Jonas Lundgren 16 november 2009 kl. 10:21  

Hej

Är det därför allmännyttan är så pass liten? Man vill ju även slakta Lidingöhem nu. Det är tydligen fult att kommunen äger. Lidingö har snart inga ungdomar kvar om vi inte har några hyresrätter. Kommunen har intresse av att det finns hyresrätter. Därför finns det problem med att kommunen slaktar Lidingöhem genom att ge möjlighet till omvandlingar. Var ska unga bo Paul?

/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Paul Lindquist 16 november 2009 kl. 12:14  

Jonas!

du får nog kolla upp fakta lite bättre. 43 % av alla bostäder är hyresrätter, 22 % bostadsrätter och 35 % villor/radhus.

Vi har alltså mer hyresrätter än nåot annat. Dessutom har antalet hyresrätter ökat med 186 stycken sedan 2005.

Allt detta som följd av den moderata politiken.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP