2009-11-27

Bra möte om Lidingö Hospice

Igår träffade jag och äldre- och handikappnämndens ordförande, Björn Engström representanter för PRO för att diskutera Lidingö Hospice. På plats var också socialdemokraternas Mikael Rogler och Ulla Lundh som är en av initiativtagarna till namninsamlingskampanjen.

Initiativet kom från PRO:s lokalordförande, Käte Diedrichsen, som tagit fasta på min uppmaning i ett debattinlägg i LT och Mitt i att hellre ha en dialog än att vi skriver arga insändare och missförstår varandra.

Det var ett mycket bra och givande möte där Björn och jag kunde berätta om historiken med Hospice och hur vi ser på den framtida utvecklingen. PRO och Ulla Lundh betonade tydligt önskemålet att Hospice ska vara kvar och att man vill att alla cancerpatienter ska kunna komma dit.

Vi kunde åter försäkra om att det inte finns några planer på att lägga ner Hospice och att vi nu avvaktar den pågående utredningen innan vi tar ställning till det exakta inriktningen av verksamheten.

Jag tror alla kände att det var ett bra och konstruktivt möte som vi kan bygga vidare på.

2 kommentar(er):

Jonas Lundgren 27 november 2009 12:46  

Bra initiativ av PRO, synd att kalla ett möte konstruktivt där man kommer fram till att avvakta ett aktivt handlande dock. Men det är bara kritik av begreppet. Naturligtvis måste man ju avvakta utredningen av Hospic för att kunna ta ställning.

Dock är det väldigt förvirrat just nu. Vad händer? Det verkar ju uppenbarligen sängar tomma på Hospic, specialläkare som cacerspecialister tas bort från Lidingö Hospic och lidingöbor vårdas på hospic i andra kommuner.

/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet

Paul Lindquist 27 november 2009 16:00  

Att det finns många tomma platser just nu beror på att flera personer nyligen avlidit. Platserna erbjuds till nya personer så snart det finns behövande som önskar tid och har ett behov som lidingö Hospice kan erbjuda.

vad gäller läkaren så är det hans huvudman, KS, som har sagt upp avtalet. Ny läkarresurs kommer att finns till hospice förfogande, men exakt hur den ska tillhandahållas är föremål för en diskussion mellan äldre- och handikappförvaltningen och landstinget.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP