2009-11-04

Lidingö hospice ska inte läggas ner

Som framgått av ett antal lokala tidningsartiklar pågår just nu två namninsamlingar, en på nätet och en i pappersform, mot en avveckling av Lidingö Hospice. Bakom dessa står två ledande socialdemokrater, oppositionsrådet Mårten Dahlberg och partiets ledamot i äldre- och handikappnämnden Mikael Rogler.

Det som socialdemokraterna nu gör är ansvarslöst och politiskt direkt ohederligt. Det finns nämligen inga beslut om, än mindre några planer på att avveckla Lidingö Hospice. Ändå påstår socialdemokraterna detta och använder det som förevändning för att dra igång en namninsamling.

Därmed oroar man lidingöborna i onödan och lurar människor att skriva på en namninsamling mot ett förslag som inte existerar.

På den ena namninsamlingen skriver man att "nu tycks det finnas planer på att avveckla hospice genom att begränsa dess möjligheter att bedriva palliativ vård". Det är inte sant. Lidingö Hospice drivs i enlighet med de riktlinjer som en enig äldre- och handikappnämnd beslutade om 2005 (och i det beslutet deltog för övrigt Mikael Rogler).

I den andra, nätbaserade namninsamlingen, kräver man istället att "Lidingö stad skall fortsätta bedriva Hospice med samma inriktning, bemanning och omfattning som före beslutet 25 februari 2005". Det är i sig ett märkligt krav, då socialdemokraterna faktiskt stod bakom det inriktningsbeslutet. Dessutom var ett av skälen till beslutet att man dessförinnan saknat politiskt ställningstagande om verksamhetens inriktning.

Vill socialdemokraterna verkligen åter hamna i ett läge där den viktiga hospiceverksamheten saknar all form av styrning genom demokratiskt fattade beslut?

1 kommentar(er):

Paul Lindquist 3 december 2009 11:12  

Eftersom någon roar sig med att skicka kommentarer på japanska med sexuellt innehåll (med Google Tra nslator kan man läsa det mesta) måste jag dessvärre stoppa möjligheten att kommentera detta inlägg.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP