2009-11-21

Vinklad artikel om Wennerholms ansvar

I en hårdvinklad artikel i Dagens Nyheters pappersupplaga anklagas SL:s ordförande för att "inte ta sitt ansvar". Orden är oppositionsrådet Lars Dahlbergs (S), men används i rubriken och 90 % av artikeln bygger på Dahlbergs beskrivning.

Men under dagen har artikeln reviderats på nätet och getts en annan rubrik som tillsammans ger en något mer nyanserad bild av händelseförloppet, om än inte hela sanningen.

Det som har hänt är i alla fall följande:

Den 16 februari fick Christer G Wennerholm ett brev med allvarliga anklagelser om oegentligheter hos Busslinks Norrtäljetrafik. För att få dessa anklagelser undersökta vidarebefordrades brevet samma dag till SLs VD Ingemar Ziegler med en begäran om åtgärder. Att reagera samma dag är att ta ansvar, att innan utredningen är klar slå fast en bestämd åsikt i skuldfrågan är inte att ta ansvar.

SL uppdrog till Busslink att göra en internrevision och återkomma med en förklaring. Det tar naturligtvis tid att granska varje busstur, så först i mitten av september återkom Busslink till SLs VD och erkänner att det förekommit felaktigheter. Då kräver VD att det görs en extern oberoende utredning av Busslinks Norrtäljetrafik. Den utredningen pågår fortfarande. Vi har försökt påskynda denna utredning.

Den 20 oktober var frågan om den oberoende utredningen om Busslinks Norrtäljetrafik uppe i samband med ett möte med landstingsrevisorerna och SLs presidium.

Så snart utredningen är klar kommer SLs styrelse att få information om resultatet och VD kommer att ge styrelsen ett förslag om vilka åtgärder som ska vidtas. Först då vet man hur omfattande fusket har varit. Detta kommer att ske vid nästa styrelsemöte genom att slutrapporten eller en delrapport presenteras. Det kan bli tal om att säga upp Busslinks avtal.

Ytterligare info finns på Wennerholms egen blogg: www.moderaterna.net/christer

Läs även: DN DN DN SvD

1 kommentar(er):

Anonym,  5 december 2009 07:24  

Tack for intiresny Blog

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP