2009-11-02

Vänsterexperimentet har redan spruckit

Det höll ganska precis ett år, inte mer. Sen sprack vänsterexperimentet på Lidingö.

Så värst långt kom man inte heller. När budgeten togs förra året lyckades man förvisso enas om en gemensam inledning men partierna presenterade ändå tre olika budgetförslag. Till sitt försvar sa man då att samarbetet var så nytt och att till nästkommande år skulle det fördjupas.

Men så mycket närmare har man uppenbarligen inte kommit varandra nu ett år senare. När budgetdirektiven lades i våras hade de rödgröna partierna visserligen ett gemensamt förslag, men eftersom de i sak inte kunnat enas löste de problemet med att föreslå att nämnderna skulle räkna på fyra olika alternativ som sträckte sig alltifrån att de får minskade anslag med 2 % till att varje nämnd ombads presentera sin egen önskelista.

Inte mycket till politisk prioritering där inte, men så hantera vänsterexperimentet det faktum att man fortfarande står långt ifrån varandra.

Och nu då, när det åter är skarpt läge och budgetförslagen ska presenteras, vad händer då? Jo socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag, vänsterpartiet sitt förslag medan miljöpartiet som vanligt inte var färdiga.

Så gick det med vänsterexperimentet denna gång. och i år hade man inte ens en gemensam inledning...

11 kommentar(er):

Anonym,  4 november 2009 kl. 08:50  

På Lidingö utgörs majoriteten av Folkpartiet och Moderaterna. Borgerligheten står inte enad den heller. Inget tydligt alternativ som speglas på nationell nivå. Centern flirtar med Miljöpartiet, Lidingöpartiet i vissa fall med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kristdemokraterna verkar inte helt och hållet få vara med i den borgerliga familjen. Är ni eniga? Skulle inte tro det...

Anonym,  4 november 2009 kl. 09:14  

Vem har pratat om kopplingen till nationell nivå, och en borgerlig enig familj?

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet inledde ett samarbete förra året som skulle fördjupas varefter och leda fram till ett gemensamt budgetförslag. Ett projekt som alltså har havererat.

Kopplingen till nationell nivå och de andra borgerliga partierna förstår jag inte.

/Johan

Paul Lindquist 4 november 2009 kl. 09:39  

Du är rolig du. På vilket sätt är det relevant att jämföra ett misslyckat vänsterexpriment med partikonstellationer som aldrig har bildats?

Lidingö styrs sedan 2003 av Mpderaterna och Folkpartiet. Tillsammans har vi en klar majoritet och utgör ett tydligt politiskt alternativ.

Mot detta står vänsterexprimentet som utgav sig för att vilja samarbeta med avsikt att uppträda med en enig front utåt. Det är bara att konstatera att av de ambitionerna blev det inte mycket av.

Anonym,  4 november 2009 kl. 10:15  

Anonym 2: Men då är ju frågan varför borgarna inte ens har kommit på tanken att samarbeta med varandra. Och om detta skett, hur kommer det sig att det misslyckats? Jag förstår ärligt talat inte heller varför inte centern och kd ingår i någon form av borgerligt samarbete i Lidingö? Ni anklagar vänsterextremisterna för att inte kunna enas men ni kan uppenbarligen inte heller dra jämt med kd och centern. Varför?

Anonym,  4 november 2009 kl. 10:53  

Misstänker att du med anonym 2 menar mig Johan (som jag även skrev under inlägget med).

Men varför skall de samarbeta med de övriga borgerliga partierna? En kommun styrs med majoritet, och om majoritet uppnås med två partier varför ska då dessa partier söka samarbete med fler partier?

Om ett parti självt får 60% anser du även då att man ska söka samarbete med andra partier och i och med det göra avkall på en del av sitt egna? Det verkar som att du är totalt inlåst i blocktänkandet.

/Johan

Paul Lindquist 4 november 2009 kl. 11:08  

Svaret är, precis som Johan är inne på, mycket enkelt. Det räcker med två partier för att uppnå en klar politisk majoritet och vi har dessutom ett mycket bra samarbete sinsemellan.

Det finns inget självändamål att bilda en Allians på lidingö bara för att man gör det nationellt. Det viktiga är politikens innehåll och förmågan att kunna genomföra sin politik.

Sen stänger jag inga dörrar för framtiden. Exempelvis har ju Kristdemokraterna under sin nuvarande ledning tydligt visat att man vill samarbeta med majoriteten. Centerpartiet på Lidingö däremot söker sig ofta vänsterut i sina lösningar.

Det står dem naturligtvis fritt att göra, men det är ingen bra grogrund för ett borgerligt samarbete.

Anonym,  4 november 2009 kl. 14:00  

Bra samarbete där centern hackas på och exkluderas,lidingöpartiet förbises och kristdemokraterna får vara med på nåder?

Anonym,  4 november 2009 kl. 14:17  

Vadå "bra samarbete där centern hackas på och exkluderas, lidingöpartiet förbises"?

Om det nu inte finns något formellt samarbete, hur kan det då vara bra eller dåligt?

Anonym,  4 november 2009 kl. 14:30  

Det fanns inget "formellt" samarbete mellan opositionspartierna heller. Man förde diskussioner men inte mer.

Anonym,  4 november 2009 kl. 14:35  

Har du berättat det för miljöpartiet och socialdemokraterna? För på deras hemsidor låter det annorlunda.

Från miljöpartiet:

Ny dimension i Lidingöpolitiken

Tre partier inom oppositionen på Lidingö har nu inlett ett samarbete - Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vår förhoppning är att kunna bredda detta samarbete till andra oppositionspartier på Lidingö. Vi vill ha ett alternativt Lidingö med mänsklig värme samt social och ekologisk hållbarhet.
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=10879&number=158459

Från Socialdemokraterna:

Unikt samarbete mellan S, Mp och V i Lidingö.

För första gången har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samarbetat med budgeten för nästa år.

Paul Lindquist 5 november 2009 kl. 09:36  

De själva vet nog om det (annars brukar de läsa min blogg...:-)), men kanske inte lidingöborna i gemen.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP