2008-12-04

Vitamininjektion från Riksbanken

Riksbanken chocksänker reporäntan, med 1,75 %. Aldrig tidigare har man sänkt räntan med mer än 0,5 % vid ett och samma tillfälle, men situationen med en global finanskris är unik. Inte sedan depressionen på 30-talet har det ekonomiska läget varit allvarligare.

Räntesäkningen innebär en välkommen vitamininjektion i svensk ekonomi. Det största hotet mot en återhämtning är nämligen rädsla. Företag måste våga investera, människor konsumera och banker låna ut för att vi ska kunna vända krisen.

Även för kommunsektorn blir det billigare att investera, men det kanske viktigaste är att arbetslöshetsnivån kan hållas så låg som möjligt eftersom det är helt avgörande för kommunernas ekonomi och därmed förmågan att hålla en fortsatt hög nivå på skola, äldreomsorg och annan service till medborgarna.

Men det gäller att bankerna följer med och inte utnyttjar tillfället att öka sina marginaler ytterligare vilket de redan har gjort under höstens kris. Till viss del har det kunna motiveras av ökade kostnader för upplåning, men det ökningen har man redan tagit höjd för.

Källor: SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 DN DN2 DN3 DN4

2 kommentar(er):

Staffan Strömbäck 7 december 2008 11:11  

Paul, vilka marginaler bankerna behöver, är det nog bäst om de själva i fri konkurrens får komma fram till. Utan politiska pekpinnar.

De uttalanden som du gör i frågan kanske spelar mindre roll, men när Anders Borg pratar om att "talla i godisskålen" gör han det mot bättre vetande. (Bankernas inlångingskostnader bestäms av marknaden, inte av riksbanken.) Och han riskerar faktiskt stabiliteten i det finansiella systemet.

Vi har redan sett många av Swedbanks kunder som tappat förtroendet för banken. Med åtföljande störtdykning av aktiekursen.

Det lär knappast bli bättre om banken ser sig tvingad, på grund av politiskt tryck, att ytterligare försämra sin intjänandeförmåga.

Se http://staffanstromback.blogspot.com/2008/12/populism-frn-borg.htmlhttp://staffanstromback.blogspot.com/2008/12/populism-frn-borg.html

Paul Lindquist 8 december 2008 13:27  

Nåja, så länge staten står som den yttersta garanten för att banksystemet fungerar är det nog inte orimligt att man ställer vissa krav.

Notera också att staten inte tagit några beslut angående bankernas räntenivåer, men att finansministern utnyttjat sin fullt legitima rätt att även agera som opinionsbildare.

Det har också fått en positiv effekt. Kunderna har i stor omfattning satt press på bankerna som därmed sänkt räntorna rejält. Det får väl ändå ses som utslag av de marknadskonomiska mekanismerna.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP