2008-12-01

Anhöriginvandrare måste kunna försörja sig själva

Idag presenterar regeringens utredare sitt betänkande om försörjningskrav för anhöriginvandrare. Det innebär att den som ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person i Sverige ska ha tillräckliga inkomster för att klara sin egen försörjning och boendekostnad. Det ska dessutom finnas en lämplig bostad för familjen.

Regeringen har redan tidigare stärkt arbetslinjen för nyanlända. Förra året gick vart tredje nytt jobb till någon född utanför Sverige. Med ett försörjningskrav stärks arbetslinjen ytterligare och incitamenten att flytta till de delar av landet där det finns arbete och bostäder blir därmed större.

Den oplanerade anhöriginvandringen har inneburit stora påfrestningar för enskilda, inte minst för barn. Med krav på möjlighet att en familj kan försörja sig och har en ordnad bostad kan många problem undvikas.

På det stora hela verkar detta vara en klok reform. Utgångspunkten måste vara att den som vill bosätta sig i Sverige ska kunna försörja sig själv och sin familj. Samtidigt måste Sverige fortsätta ha en generös mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande som självfallet inte ska behöva klara ett försörjningskrav när de beviljas uppehållstillstånd.

2 kommentar(er):

Leif Ekstedt 2 december 2008 kl. 13:55  

I Vellinge har en KD-politiker avgått på grund av " låt oss kalla det dåligt klimat" sin uppfattning om kommunens sätt att tackla invandrarfrågan.
Om man känner sig tvungen att hoppa av på grund av hot så är det ingen moderat behandling han fått.
Undrar vem det kan ha varit?

Anonym,  6 december 2008 kl. 11:59  

Flyktingpolitiken har gått för långt, kom ihåg att dom som verkligen behöver hjälp har inte en möjlighet att ens ta sig till Europas gränser. Ska världens problem lösas genom att Sverige öppnar upp gränserna helt och hållet? Med bistånd? Nej varför sker ingen seriös utveckling med skola, industri och handel...
Hela den här politken är kortsiktig och opportunistisk.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP