2008-12-31

Festivaler ersätter inte skivförsäljning

Statistiken talar sitt tydliga språk, den minskade skivförsäljningen kan inte kompenseras med ökade intäkter från festivaler och spelningar.

Musikskaparnas ersättning från skivförsäljning har minskat med 150 miljoner kronor de senaste 5 åren, från 427 till 278 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de ökade ersättningarna från när deras musik spelas live som under motsvarande period ökat från 26 till 47 miljoner kronor.

Det är alltså inte bara de "giriga" skivbolagen som drabbas när man laddar ner musik illegalt.

Källa: SvD

7 kommentar(er):

Staffan Strömbäck 2 januari 2009 15:30  

Ibland medför den tekniska utvecklingen att villkoren för yrkesgrupper förändras. Att kulturskapandet har fått förändrade förutsättningar har Oskar Swartz beskrivit så här: "Vi går från en värld där vi av tekniska skäl tvingades vara soffpotatisar som mest tog emot och konsumerade/accepterade massmediers och maktens budskap och kultur. Saker som sändes uppifrån och ned. Vi går nu mot en värld av horisontell deltagarkultur, där gränsen mellan producent och konsument upplöses, en remixkultur. Vi går från read-only society tillbaks till read-write society.”

Mary har på sin blogg MinaModerataKarameller ett bra exempel på detta. Läs på http://minamoderatakarameller.blogspot.com/2009/01/delad-gldje-r-dubbel-gldje-delad.html

Paul Lindquist 2 januari 2009 21:26  

Staffan!

Den tekniska utvecklingen gör en massa saker möjliga, men det innebär inte nödvändigtvis att de är lagliga.

Mary X Jensen 2 januari 2009 22:03  

Frågan är väl om lagar ska vara till för sin egen skull eller om de ska anpassas till den värld de ska verka i. Är upphovsrättslagen verkligen aktuell idag? Med tanke på hur det ser ut?

Jag antar att du Paul såg att Videofilmen MamaMia hars lagit försäljningsrekord under bara 5 veckor.

Paul Lindquist 4 januari 2009 20:15  

Ja det har jag och jag har själv köpt ett exemplar. För mig är det lika självklart att betala för den som att jag löste biljett när jag såg filmen eller musikalen i London.

Fast med er logik borde det ju vara OK att planka in på föreställningar också...

Självklart har upphovsrätten fortfarande ett värde. Hur ska annars låtskrivaren få betalt om dennne själv inte också är artist eller författaren om denne inte också vill bli bokförläggare?

Staffan Strömbäck 4 januari 2009 22:03  

Paul, jag känner inte till någon teknisk landvinning som förändrat förutsättningarna för att kontrollera inträdet vid föreställningar. Men den dagen osynlighet och/eller teleportering blir allmänt spridd, så kan vi ta den diskussionen :)

Men, om vi begränsar oss till dagens situation: Den digitala informationsteknologin har gjort att det i praktiken är noll marginalkostnad att kopiera och distribuera musik och film.

Detta enkla faktum medför att förutsättningarna för att hävda upphovsrätten förändrats.

I den situationen tror jag att det finns två förhållningssätt:

1. Acceptera att förutsättningarna att hävda upphovsrätten förändrats sedan 60-talet, då dagens upphovsrättslagstiftning skrevs. Och börja arbetet med hur upphovsrättslagstiftningen bör förändras.

Att ta fram förslag till en ny lagstiftning är ett grannlaga arbete, och lär inte gå att få fram i en handvändning. Men ju förr man börjar, desto snabbare blir man klar. Lämpligen borde en sådan utredning också, när man tar fram med ett förslag, ha svar på vilka konsekvenser förslaget får för bl a författare och kompositörer.

2. Dagens (eller snarare, gårdagens) syn upphovsrätt ska hävdas, oavsett teknikutvecklingen. Eventuell ny lagstiftning ska, i de fall ny teknik hotar upphovsrätten, motverka den nya teknikens möjligheter. Oavsett om denna lagstiftning kan påminna om den kontroll av information som auktoritära regimer är så förtjusta i, och Sverige då brukar kritisera.

Och denna nya lagstiftning ska genomdrivas, även om den ger kommersiella företag befogenheter, t ex vad avser husrannsakan, som är större än vad polis och åklagare har. Vilket blir fallet med IPRED.

Jag tycker att alternativ 1 är bättre.

Staffan Strömbäck 6 januari 2009 01:37  

Exempel på hur upphovsrättsinnehavare (Stim) redan idag, innan IPRED är verklighet, missbrukar sin ställning finns här http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/01/std-pizzeria-lazio.html.

Jag tycker att det är ett bra argument för att inte ge mera makt till upphovsrättsorganisationer som Stim.

Paul Lindquist 6 januari 2009 21:07  

Staffan!

Det finns ingen motsättning mellan att se över upphovsrättslagen så att den bättre anpassas till dagens teknik och att principiellt försvara upphovsrättshavarnas fullt legitima rätt att få ersättning för sitt arbete.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP