2008-12-18

Skatteutjämningen grundlagsfästs

Igår presenterade Per Unckel grundlagsutredningens förslag. Inga stora revolutioner, utan precis som Maria Abrahamsson skriver i SvD innehåller den framförallt ett antal smärre justeringar.

De flesta är ganska bra och för egen del ser jag inga problem med att det gamla moderata kravet på skilda valdagar inte kom med. Jag tror helt enkelt inte att det skulle vitalisera demokratin utan kanske snarare på sikt minska valdeltagandet.

Personvalet är och förblir en halvmesyr, men det kan vi nog leva med.

Däremot är jag ganska tveksam till idén att 10 % av medborgarna i en kommun ska kunna besluta om en folkomröstning. I framförallt mindre kommuner kan det bli svårt att utveckla samhället när det som är bra för det stora flertalet står i konflikt med lokala opinioner. Traditionen från Schweiz är kanske inte så mycket att stå efter.

Men framförallt finns det ett förslag som förskräcker och som knappast har kommenterats i media vid sidan om Morgan Johanssons utspel i Studio Ett, nämligen att den kommunala skatteutjämningen ska grundlagsfästas.

Morgan Johansson framhöll detta som socialdemokratins största framgång i utredningen, fast i själva verket bekräftar förslaget och inte minst Johanssons motivering att den utjämningsmodell som vi, med vissa justeringar, haft sedan 1996 står i strid med gällande grundlag. Det borde knappast beskrivas som en framgång utan snarare som ett skamligt erkännande av 12 års grundlagstrots från regering och riksdag.

Lidingöborna liksom invånarna i ett tiotal andra kommuner har alltså betalat många miljarder extra i kommunalskatt för att finansiera kommunal service i andra kommuner utan stöd i Sveriges grundlag. Det är, för att uttrycka det milt, anmärkningsvärt.

Källor: DN DN2

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP