2008-12-09

Ett steg i rätt riktning

Regeringens besked i dag på DN Debatt att apoteksmonopolet ska avskaffas är ett steg i rätt riktning. Erfarenheten från Norge som gjorde en liknande avreglering för några år sedan är att tillgängligheten ökade med 60 %. Det ligger alltså i allas vårt intresse att skrota detta onaturliga, drygt 30 år gamla monopol.

Tyvärr präglas förslaget av viss ambivalens då man förvisso släpper konkurrensen fri i formell mening, men intialt bara kommer att sälja av ett mindre antal apotek och då med krav att de nya ägarna även ska ta ett glesbygdsansvar. Samtidigt behåller man kontrollen över den dominerande ägaren som de senaste åren har förberett sig väl på den konkurrens som komma skall.

Medan socialdemokraterna i början av 70-talet med ett penndrag kunde avskaffa den fria företagsamheten på detta område kommer det att bli betydligt svårare att återinföra den om man inte också bryter upp en monopolist i flera delar utan tvärtom har kvar Apoteksbolaget i statlig ägo. Det blir i praktiken inte konkurrens på lika villkor precis.

Ledarkommentar: SvD.

2 kommentar(er):

Anonym,  9 december 2008 17:36  

Vi vet ju av erfarenhet att avreglering och fri konkurrens inte alltid leder till lägre priser och bättre service. Men (m) tycks likt ett snabbtåg bara vara intresserad av minuter och sekunder från a till ö än att kasta en blick på landskapet.

Anonym,  9 december 2008 18:18  

Förslaget innehåller inte heller något om närmande till internationella förhållanden när det gäller synen på farmaceutisk kompetens. Sverige är det enda landet i EU som inte kräver apotekarutbildade apotekschefer. Man skulle kunna tro att i Sverige måste man ändå ha någon form av farmaceutisk utbildning för att bli apotekschef, t.ex. receptarie, men så är det inte heller. Och har vi apotekarutbildad personal vid apoteken i Sverige så är de i regel färre än i många andra länder eftersom kärnyrket på apoteken har blivit receptarie med lägre utbildningskrav. Många apotekare är dessutom anställda som receptarier ("farmaceuter") och har därmed tyvärr ofta betydligt lägre löner än vad deras kolleger har i jämförbara länder.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP