2008-12-19

Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen

Med risk för att hamna i nytt "blåsväder" måste jag bara få rekommendera ett inlägg på Henrik-Alexandersson.se som återger en debattartikel av 20 svenska vetenskapsmän (16 professorer och 4 docenter) som menar att vetenskapen inte alls är enig om klimatlarmen.

Dels menar de att IPCC varit alldeles för snäv i sitt fokus, dels att man inte kunnat "visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar".

Dessutom pekar man på att 600 akademiker vara 200 som ägnar sig åt klimatforskning skrivit under den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen vilket bekräftar att någon konsensus inte finns bland vetenskapsmännen rörande klimatfrågan.

Men det mest intressanta med artikeln är inte vad dessa svenska vetenskapsmän framför i sak utan det faktum att de har blivit refuserade av flera stora tidningar.

2 kommentar(er):

Anonym,  19 december 2008 kl. 18:45  

Det är just lägligt att hänga ut kommunalrådet som klimatkättare när den samma ska bygga en bilväg i ett känsligt område.

Journalisten har fått en kommentar på sin mejl...

Och se till att bygga den där vägen nu!

Anonym,  22 december 2008 kl. 07:01  

Har roat mig med att kolla vilken hastighet de flesta bilister håller på 30-sträckan mellan Skärsätra och Högberga.

Har är resultaten:
1. I rusningstrafik så ligger snitthastigheten på ca 50 km/h
2. Nattetid så ligger de flesta mellan 70-80 km/h

Det innebär alltså att de köer som lagligen skulle finnas, uppstår inte i samma utsträckning. Detta till priset av trafiksäkerheten.

Det är nog dags att sätta upp hastighetskameror, vilket kommer att öka köerna än mer.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP