2008-12-16

Vadå blåsväder?

Nog för att jag har varit med om blåsväder ibland under mina snart 6 år som kommunalråd. Man kan nämna debatterna om Vallen, Stockby återvinningscentral och Hospice för att ge några exempel.

Det hör liksom till uppdraget att från tid till annan bli ifrågasatt och kritiserad. Men när rubriksättarna på Lidingö Tidning påstår att jag hamnat i blåsväder för att en miljöpartist och en privatperson som ordnar en klimatkonferens skriver varsin insändare har man väl ändå tappat alla sinnen för proportioner.

Var är alla protestlistor, demonstrationer och mailbombningar? Inte ens på min blogg märks någon storm. Tvärtom så är många kommentarer till mina inlägg om klimatfrågan positiva.

Så värst mycket blåsväder känner jag inte av just nu, i vart fall inte i klimatfrågan. Däremot bekräftar rubriksättningen min huvudtes, nämligen att om man ifrågasätter någon del av klimatförespråkarnas hypoteser ska man hängas ut.

5 kommentar(er):

Anonym,  16 december 2008 10:18  

"inte ens på min blogg"? och vad får dig att tro att allt krätsar runt den då?

Anonym,  16 december 2008 10:44  

Anonym: Och vad får dig att tro att han tror det?

Paul Lindquist 16 december 2008 12:42  

Nej, sådan hybris har jag inte. Men nu handlade faktiskt artikeln i LT just om vad jag skrivit på min blogg och när rubriksättaren påstår att jag hamnat i blåsväder för dessa vore det väl inte osannolikt om det resulterat i en massa kritiska kommentarer på bloggen. Så har dock inte fallet varit.

Anonym,  16 december 2008 16:07  

Kul att se en politiker mot strömmen. :)

Anonym,  17 december 2008 11:18  

Svenskt utbildningsväsende syftar till att människor ska bli självständigt och kritiskt tänkande individer, främst för att det är det bästa skyddet mot sekter, fanatism och diktatur.

Den kritiska granskningen av den förhärskande trossatsen att människan i allt väsentligt orsakar rådande klimatförändring lyser nästan helt med sin frånvaro. De enstaka individer som vågar höja rösten och yttra "men han har ju inga kläder" blir genast tillrättavisade: "den där är ju inte klimatforskare", och "10.000 forskare kan inte ha fel". Medan ett fåtal kritiker framför faktabaserade tvivel, så kommer den helt dominerande delen av motargumenten som känslobaserade floskler utan faktabakgrund.

Var är det kritiska och självständiga tänkandet? "klimatforskarna" har hittills inte gått i svaromål vad gäller faktabaserat tvivel...

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP