2008-12-06

Vårdval Stockholm - en stor framgång

Redan efter 10 månader kan man konstatera att belackarna hade fel och att Vårdval Stockholm blivit en stor framgång.

Med Vårdval Stockholm har invånarna i länet fått många fler mottagningar att besöka sedan årsskiftet: 20 nya vårdcentraler, ytterligare 7 mödravårdscentraler och 4 barnavårdscentraler samt 15 fotsjukvårdare till.

Antalet läkarbesök har ökat med 250 000 eller 12 %. Det innebär att 800 fler stockholmare varje dag får möjlighet att träffa en läkare.

Oppositionen brukar hävda att vårdvalet gynnar de "rika" förorterna på miljonprogramområdenas beskostnad, men något stöd för detta påstående finns inte i verkligheten. Ökningen har nämligen varit störst i områden med lägre medelinkomster.

Dessutom visar det sig att stockholmarna är väldigt nöjda med vårdvalet. 9 av 10 patienter som besöker en vårdcentral tycker att vården de fått varit bra, mycket bra eller utmärkt. Även anmälningar till patientnämnden minskade under första halvåret i år med ca 22 procent

Filippa Reinfeldt och hennes medarbetare tycks ha lyckats med vad de föresatte sig, nämligen att öka valfriheten och tillgängligheten i vården.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP