2008-12-11

Hur man gör skolan bättre

Mer pengar är inte lösningen utan hur pengarna används. Helt avgörande för utbildningens kvalitet är däremot lärarnas förmåga.

En 8-åring som ligger på genomsnittet kommer med en riktigt bra lärare att nå upp till de 10 % bästa 3 år senare, medan samma elev med en dålig lärarare hamnar i den sämsta tredjedelen.Det visar en rapport från konsultbolaget McKinsey som presenterades av Jan Larsson, f d statssekreterare (s) hos Göran Persson på ett möte hos SKL.

Det handlar mycket om att välja rätt personer till lärarutbildningarna, att höja lärarutbildningens kvalitet och att anställa bra skolledare som kan utveckla verksamheten. Man måste också våga utvärdera lärare i deras arbete och få lärare att lära av varandra.

Ett intressant exempel som Larsson gav var Shanghai där varje lärare måste sitta med och lyssna på en kollegas lektion minst 8 gånger varje år. Gissa om det leder till bra och utvecklande samtal i lärarrummet efteråt.

Utbildningsminister Jan Björklund har helt uppenbart ett stort ansvar för att få den svenska lärarutbildningen på rätt köl igen. Sen måste vi i kommunerna se till att anställa rätt medarbetare och våga ställa tydliga krav på utbildningens kvalitet och vara beredd att betala efter prestation.

Det går att göra skolan bättre bara vi gör rätt saker.

Källor: DN DN2

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP