2008-12-30

Broöppningen måste repareras

Idag kom beskedet från Högsta Domstolen. Man beviljar inte prövningstillstånd utan Miljööverdomstolens beslut om att gamla bron måste kunna öppnas kvarstår.

Att åter göra bron öppningsbar kommer att kosta i runda slängar 30 miljoner kronor. Till det kommer framtida driftskostnader. Varje broöppning kommer således att kosta flera tusen kronor.

Det blev en dyr julklapp som lidingöborna nu får betala för att något hundratal segelbåtsägare, varav många inte ens hör hemma på Lidingö, utan egen kostnad ska kunna förkorta sin seglats runt ön något.

Att förvänta sig att domstolarna skulle göra en rimlig avvägning mellan samhällskostnad och nytta var uppenbarligen för mycket.

4 kommentar(er):

Anonym,  30 december 2008 kl. 21:41  

Grattis till den skattesubventionen alla segelbåtsägare som passerar under bron. Circka 3.500 kronor kostar det Lidingös skattebetalare varje öppning man nu tvingas till. Kan man inte införa en bropeng?

Anonym,  10 januari 2009 kl. 17:11  

Mycket tjafs beroende på långvarit bristande underhåll.

Tänk på vinsterna istället, Lidingö runt får fler deltagare. Vi som bor på Storholmen kommer ut rätt väg..

Anonym,  10 januari 2009 kl. 21:27  

Ni som bor på Storholmen har väl motorbåt och då kommer ni ju under redan idag...

Och från Storholmen sparar ni dessutom ingen restid om nio ska till Mälaren eller ut via Skurusundet, så vad är problemet?

Men om ni nu ska tillhöra Lidingö framöver så får ju även ni bidra till att betala för bron. Grattis.

Själv hade jag hellre sett att kommunen lagt pengar på ungdomsidrotten istället för rika och bortskämda seglare.

Anonym,  11 januari 2009 kl. 16:13  

Bropeng? Det borde alla cyklister på bron betala. Den stora kostnaden är att behålla bron överhuvudtaget för några cyklister och ett och ett annat tåg.

Nej, riv den och lägg ett cykelfält på den nya bron, där finns det gott om plats.

Skattebetalaren

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP