2008-12-04

Regeringen agerar mot olaglig fildelning

Nu ska jag passa på och reta upp landets extremliberala krafter genom att välkomna den nya fildelningslagen. som innebär att rättighetshavare som skapat musik, film, litteratur, dataspel och datorprogram får bättre möjligheter att ingripa mot olaglig fildelning via Internet.

Regeringens förslag innebär att svensk domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna besluta att en Internetleverantör ska ge rättighetshavaren information om vilken abonnent som har ett visst IP-nummer. Ett utlämnande av informationen ska således bara kunna ske när en domstol beslutat om detta och om rättighetshavaren kunnat presentera tillräcklig bevisning (sannolika skäl) om att det har begåtts ett intrång med hjälp av den aktuella IP-adressen.

Domstolen ska göra en proportionalitetsbedömning och väga rättighetshavarens behov mot andra intressen, bl.a. den enskildes integritet. Det innebär att det kommer att krävas att det är fråga om intrång av en viss omfattning för att en rättighetshavare ska få ut uppgifterna. Är det endast fråga om nedladdning av några få verk kommer avvägningen i normalfallet att leda till att integritetsintresset överväger och att uppgifterna alltså inte ska lämnas ut.

Förslaget innebär inte att rättighetshavarna får några polisiära uppgifter, utan endast att de får en praktisk möjlighet att använda sig av de civilrättsliga bestämmelser som redan finns.

Det innebär inte heller att abonnenten automatiskt blir ansvarig för olagliga åtgärder, t.ex. olaglig fildelning, som någon annan gör med hjälp Internetuppkopplingen. Däremot kan abonnenten uppmärksammas på vad som pågår och ges en möjlighet att hindra fortsatta olagligheter. Om rättighetshavaren vill gå vidare och få skadestånd utdömt måste han väcka en skadeståndstalan mot abonnenten och i den rättegången bevisa att det är abonnenten som har orsakat honom skada.

Justitieminister Beatrice Ask har med sin proposition hittat en rimlig balans mellan äganderätt, upphovsrätt och integritet. Det ska hon och regeringen ha en eloge för.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 SvD SvD2 SvD3

26 kommentar(er):

Mary X Jensen 4 december 2008 kl. 19:02  

Ja, du Paul...

Det handlar också om att leva med sin tid... Förutsättningar förändras och man kan undra om det är upphovsrättsmännen om ska få stanna upp den.

Det finns redan lagar som upphovsrätt och immaterialrätt. Varför en ny? Det är redan förbjudet. Varför satsa på civila sanktioner? Det här kommer att ta en ände med förskräckelse tror jag.

Varför satsar man inte mer på utbildning om hur befintliga lagar fungerar är en relevant fråga som ingen ställer.

Paul Lindquist 4 december 2008 kl. 22:12  

Mary!

Det verkar som du inte har tagit reda på vad lagen innebär. Det är inte en ny upphovsrättslag, utan en lag som möjliggör identifikation av de som laddar ner illegalt så att rättighetshavaren kan utnyttja befintlig lagstiftning för att få ersättning för sitt arbete.

Donsan 4 december 2008 kl. 22:31  

Det är ofattbart att en svensk regering helt har kapitulerat för i huvudsak amerikansk dominerade intresseorganisationer och instiftar en lag som enbart vilar på dessas propaganda - Än värre är det att normalt vettiga och demokratiälskande personer plötsligt gillar den föreslagna IPRED lagen.

Här går Beatice Ask ut i en interview (http://politikerbloggen.se/2008/12/04/12469/) där hon påstår olika saker utan tillskymmelse till hållbara bevis.

Ex: Vi vet att att artistbranschen har stora bekymmer med detta, skivbranschen kan vi se tydliga effekter för. Skadan för svensk film är också uppenbar på en del håll. Det finns skäl att göra mer.
Var har hon fått uppgifterna ifrån och varför har det svenska folket aldrig fått ta del av hennes utredningar och rapporter som stödjer dessa påståenden?

Vi har istället fått läsa följande:
Fildelning minskar INTE skivförsäljning: http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_478175.svd
Nedladdning påverkar INTE konsumtionen: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=286&a=283243
INGEN kris hos små skivbolagen: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=574&a=654525
Fildelning INGET hot mot biobranschen: http://www.idg.se/2.1085/1.104838
Sverige får USELT betyg i personligt integritet: http://www.idg.se/2.1085/1.81163

På frågan varför inte polisen kan sköta uppgiften:
Det finns olika skäl. Dels är det så att påföljderna i allmänhet är så låga att det är svårt för polisen att prioritera det arbetet, eller att få ut de här IP-adresserna.
Och därför överlåter man rättsskippningen till - i huvudsak amerikanska intresseorganisationer som har ekonomiska intressen i att åtala och bötfälla så många svenskar som möjligt? - Borde hon inte åtalas för landsförräderi?

På frågan: Finns det några andra särintressen som står på tur för att gå förbi polisens arbete på det här sättet?
Jag vill gärna vara tydlig med att vi går inte förbi polisens arbete utan vi ser till att Internet hanteras på ungefär samma sätt som andra immaterialrättsliga problem. Det är Internet som har ställt till det för en del skaparverksamhet, därför man kan inte bedriva någon skadeståndsprocess om man inte vet vem det är.
Ett svar av typ Goddag Yxskaft? - Kanske Beatrice var under medicinering eller påverkad av något annat?

Och till sist: Sen är det ju så att det kan verka oskyldigt, men att lägga upp saker på nätet innebär att man tillgängliggör material för en väldigt vid krets. Då kan skadan bli väldigt stor.
"Lord Of The Rings" är genom tidernas mest fildelade film - den är också genom tidernas största kassasucce och försäljningen av DVD-boxen har slagit alla rekord - Fler än jag som betvivlar Beatices utsagor och istället ser ett positivt samband?

Jag vet inte om Paul har barn eller barnbarn i övre tonåren - eller goda vänner som ägnar sig åt "illegal fildelning" - Jag hoppas verkligen att de inte bli utsatta för hot om rättegång om de inte betalar ett högt "bötesbelopp" - Eller har Paul kanske aldrig undersökt hur lagen tillämpas i dess hemland USA? - Paul kanske borde kolla upp det.

Donsan 4 december 2008 kl. 22:50  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan 4 december 2008 kl. 23:14  

Och Paul kan tro vad han vill om lagens förträfflighet - men vet Paul vad det kallas när staten slår ihop sig med privata särintressen och lagstiftar över huvudena på folket? - Jag har för mig att sånt hände i Italien för inte allt förlänge sedan - Man behöver inte vara extremliberal för att bli oroad - allt som behövs är att man vill värna demokratin

Vi har idag 2 miljoner svenska medborgare som fildelar - om 2 år kan de vara uppe i det dubbla - när tror Paul att gränsen är nått och att det inte går längre att kriminalisera och låta privata särintressen jaga svenska jobbare - studenter och tonåringar - vars brott ingen har kunnat presentera bevis för att deras aktiviteter:
* skadar samhället
* skadar upphovsmäns ekonomi
* utarmar kulturen
* skadar svensk filmindustri
* skadar biografbeståndet
* skadar bokförlag mfl.
(Om Paul mot förmodan sitter inne med sådana bevis - ber jag honom att publicera dem här - gärna i form av länkar)

Paul borde med kunskap om ovanstående fråga sig själv varför ett "brott" av den arten kan ge upphov till en speciallag som så uppenbart är ett hot mot den personliga integriteten och människornas rätt till yttrande- och informationsfrihet

Paul är också välkommen att besöka min blogg och bläddra genom alla mina (extremliberala?) inlägg där och kommentera och upplysa mig bättre om hans tankar om frihet - demokrati - upphovsrättens samhälleliga syfte mm. -

Anonym,  4 december 2008 kl. 23:18  

Donsan!

Vem är du att bestämma om illegal fildelning drabbar musiker, författare, filmare, m fl? Det är väl faktiskt upp till upphovsmannen att själv avgöra om denne vill tillåta gratis nedladdning eller inte. Du är helt enkelt för snål för att betala för dig. Erkänn det istället för att komma drapanade med dina kvasiintellektuella resonemang.

Donsan 4 december 2008 kl. 23:23  

Anonym om du påstår att illegal fildelning drabbar musiker, författare, filmare, m fl ber jag dig vänligen att presentera rapporter - eller forskningsresultat som kan stödja den uppfattningen - annars har din kommentar inget värde

Anonym,  4 december 2008 kl. 23:27  

Och vilka bevis har du för att det inte drabbar dem?

Eftersom det inte går att bevisa att den som laddar ner i varje enskilt fall skulle ha betalt för varan blir resonemanget hopplöst. En hel del skulle sannolikt ha avstått, men knappast alla.

Vad vi vet är att musikförsäljningen har minskat rejält de senaste åren. Det finns mycket sannolikt ett samband mellan detta och fildelning.

Donsan 4 december 2008 kl. 23:29  

Om Anonym hade bemödat sig att verkligen läsa igenom mitt första inlägg ovan - så skulle han se och kunna kolla upp dom bevis han kräver från mig.

Donsan 4 december 2008 kl. 23:36  

Anonym
Vad vi vet är att musikförsäljningen har minskat rejält de senaste åren. Det finns mycket sannolikt ett samband mellan detta och fildelning.

Sannolikt? - inte allas - jag kan tänka mig alternativa förklaringar

* folk som skiftade från vinyl till CD är färdiga
* Människorna lägger inte ut mindre pengar på musik än förr - men CDköp är inte en prioritet - utan man spenderar pengar på upplevelse istället (konserter etc)
Högkonjunktur i Konsertsverige: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2198&a=805998
* Andra saker tävlar om konsumenternas pengar - spel t ex - datoranvändning - mm

Björn Felten 5 december 2008 kl. 02:59  

@Donsan:

Suverän sammanställning på enbart ett par kommentarer. Man skulle önska att det hela kunde sammanställas till ett remissvar, men tyvärr verkar våra försoffade moderater i regeringen inte vilja ha in remisser från de som verkligen är pålästa, utan föredrar lobbyisternas svar.

Annars måste man ge Paul rätt på en punkt.

Om man bortser från den sedvanliga klappar på huvudet och säger att det här, lilla gumman, fattar du inte, vilket vi som regelbundet följer Marys moderata karameller tycker är skrattretande, så är faktiskt IPRED ett sanktionsdirektiv (det är det E:et står för) och inget som förändrar vår hopplöst föråldrade upphovsrättslag till det bättre.

Men med en JuMin som står i Aktuellt och häver ur sig att "Nu ska branscherna och vuxna se till att vi får ordning på det här" så kan man inte förvänta sig några särskilt briljanta lagförslag från den här administrären.

Anonym,  5 december 2008 kl. 13:55  

Donsan!

Du får nog välja dina argument litwe bättre:

1) CD-försäljning handlar inte främst om att byta ut vinyl mot CD utan om att köpa ny musik. Dessutom säljer gamla artister såsom ABBA mer än någonsin, det är nya artister och smalare artister som har svårt med skivförsäljningen.

2) Tidningsartiklar är inte samma sak som bevis.

3) Visst, konsertintäkter kan för en del artister ersätta skivförsäljningen, MEN det hjälper inte de som lever enbart på att skriva musik.

I grunden handlar hela problematiken om att vissa anser sig ha rätt att ta någonting utan att betala för det. Kan ni förklara varför?

Donsan 5 december 2008 kl. 15:06  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan 5 december 2008 kl. 15:22  

Anonym
Förklara gärna för mig hur den "illegala fildelningen" kan vara till skada för nya artister och smalare artister som har svårt med skivförsäljningen - Dessa fildelas inte heller in någon större utsträckning - om överhuvudtaget alls?

Sambandet finns där framför dig - alla artisters musik som fildelas mest är också de artister vars musik toppar försäjningslistorna. - Allt du behöver göra är att söka på The Pirate Bay och se hur många som är engangerade i en viss låt eller film

Tdiningsartiklarna refererar till oberoende undersökningar - Om du sitter inne med motsatta uppgifter - vilket inte borde vara svårt för dig att hitta efter 10 år av "illegal fildelng" - så var så god och presentera dem

De som skriver musik får betald via STIM - varje gång en artist sjunger en ABBA låt (t ex. i en konsert) lller låten spelas i radio på TV etc - så får kompositörena till låten betald. - Ja det är t om så att en pizzaägare som slår på en radio för att roa sina kunder måste betala avgift till STIM - Låt mig en engång säga - Det finns helt enkelt inga hållbara indicier ens att den "illegala fildelningen" är till skada för något eller någon -

I grunden handlar hela problematiken om att vissa anser sig ha rätt att ta någonting utan att betala för det.
Vi har i Sverige en allamansrätt - helt gratis - den inkräktar på markägarens äganderätt - men accepterar du inte den? - Självklart du gör.

Det är dessutom inte självklart att en artist eller upphovsman kan kräva betald när 2 enskilda personer byter filer de själva förfogar över med varandra.

Lägger du undan och betalar in pengar när du lånar ut en bok - eller en granne vill kopiera en låt till en minnespinne från din dator - eller skulle du överhuvudtaget vägra grannen den tjänsten så att han inte kan "ta någonting gratis"?

Det är inte en fråga om att ta någonting som du uttrycker det - det handlar om 2 enskilda personer som utan ekonomisk vinning - dvs utan några kommersiella intressen inblandade - broderligt delar med varandra av det de har på sina hårrddiskar och om redan välbetalda och välbärgade upphovsmän hävdar att de skall ha betalt för det också då undrar jag vilken part som är den giriga eller snåla parten

Anonym,  5 december 2008 kl. 15:44  

Självklart ligger det en ekonomisk vinning i att ta eller få något utan att betala för det. Måste man behöva förklara även så elementära fakta.

Allemansrätten är en laqstadgad begränsning till äganderätten, till skillnad från illegal fildelning som faktiskt är förbjuden.

STIM ger förvisso ersättning till låtskrivare när melodier spelas på radio, konserter, m m, men det ersätter ju inte det faktum att de inte får ersättning för utebliven skivförsäljning.

Dessutom är argumentet i sig ologiskt, för om vi på principiella grunder skulle tillåta det som idag är illegal fildelning, varför ska vi då inte avskaffa STIM-ersättningen. Samma logiska argument kan ju användas, nämligen att låten finns kvar, ingen förlorar några pengar. Tvärtom en ofta spelad låt i radio blir ju mer köpt (om den nu inte fildelas förstås). Faktum är att med er syn går STIM-ersättningen överhuvudtaget inte att motivera.

I realiteten handlar det dock inte om den principiella frågan utan det faktum att det är mycket svårare att fuska med STIM-pengar än med illegal fildelning och det utnyttjar många människor.

Om jag lånar ut en bok eller en CD till en granne finns det bara ett exemplar fortfarande. Om jag istället kopierar ett enstaka ex är det en annan sak, men där har lagstiftaren ända sedan kassetbandets dagar ansett att det är ett rimligt intrång i upphovsrätten (man införde då också en kassettskatt under några år som skulle kompensera upphovsmännen). Problemet är att fildelningstekniken gör det möjligt för en person att enkelt sprida exempelvis ett musikstycke till miljoner andra människor.

Det går dessutom att tjäna pengar på detta genom att koppla reklamintäkter till sajten vilket gör hela förfarandet än mer omoraliskt.

Donsan 5 december 2008 kl. 20:42  

Anonym
Du verkar inte kunna läsa ordentlig - Jag skrev: "dvs utan några kommersiella intressen inblandade" - om du inte förstår vad det betyder - kan jag inte fortsätta diskussionen

Jag har inte heller förnekad att fildelningen är olaglig - jag kallar det t om för den "illegala fildelningen" - Jag diskuterar huruvida det är rätt eller inte - Kan någon aktivitet som inte skadar någon verkligen vara ett brott och olagligförklaras enbart med intresseorganisationers propaganda som grund? - Det är den principiella frågan.

STIM reglerar kommersiella spelningar - vilket upphovsrätten också borde göra idag - Den var aldrig avsett för att kriminalisera och jaga en stor del av den svenska befolkningen - Upphovsrätten borde ta hand om exempelvis olaglig kopiering av CDs som sedan säljs för halva priset (=kommersiella intressen) - Mig veterligen så har aldrig upphovsrätten tagit sådant på allvar - Tusentals svenskar har rest utomlands och kommit hem med plagierade produkter - piratkopierade program etc utan att någon har protesterat - Se det borde upphovsrätten beivra - eftersom det var dess huvudsyfte

Du namner kassettskatt - Vi har under åratal redan betalat en sådan specalskatt på digitala minnen som ex hårddiskar - minnespinnar - CD - DVD mm. Skatten bestäms per antal Mb men har ett tak.

Du säger att det är ett "problem" när en person enkelt kan sprida exempelvis ett musikstycke till miljoner andra människor" men du förklarar inte vad problemet består i. - Som sagt - det finns ingenting som kan länka den "illegala fildelningen" till några som helst negativa konsekvenser - alla påståenden om upphovsmän vars ekonomi skadas mm är obekräftade spekulationer - Har du någonsin hörd en riksdagsledamot (eller dessa upphovsmän som Guillou - Marklund - Ulveus - Gessle Dahlgen mfl) hänvisa till fakta - rapporter eller forskningsresultat när de försvarar eller vill införa IPRED? - Läs noga igenom deras uttalanden - de består bara av luft - svepande påståenden om upphovsmännens nära ekonomiska undergång (säger ett fåtal mycket rika) - kulturens undergång mm - men några bevis? - nähä!! - Trots 10 år av "illegal fildelning" har det aldrig förevisats en enda upphovsman som bevisligen har bragts till ruinens brant pga den

I min första kommentar skrev jag också "Lord Of The Rings" är genom tidernas mest fildelade film - den är också genom tidernas största kassasucce och försäljningen av DVD-boxen har slagit alla rekord - Fler än jag som betvivlar Beatices utsagor och istället ser ett positivt samband? - så vari består problemet?

Jag tycker att Pauls tysnad också talar bokdelar - han har inget att komma med heller - han försöker antagligen hitta svar i alla dessa fina broschyrer han har fått från Piratbyrån eller IFPI

Din sista mening har inget men den "illegala fildelningen" att göra - Jag ser den "illegala fildelningen" som ett utbyte av upphovsrättsskyddade filer två enskilda personer emellan - Om du syftar på the Pirate Bay - så fildelar de inte - TPB är en söktjänst precis som Google - moral eller omoral med reklam på dessa sajter - det får var och en avgöra själv - Lagstiftningen berör inte dessa sajter - Visserligen står TPB under åtal - men än så länge har de inte blivit fällda för nåt brottligt förfarande - vad du än må tro

Paul Lindquist 5 december 2008 kl. 21:20  

Donsan!

Jag har inte varit tyst för att jag inte har något att säga men därför att jag har ett jobb att sköta.

Däremot har jag med intresse följt debatten som följt på mitt inlägg och konstaterar att du brister i din logik i flera avseenden, men det har du redan fått svarpå.

En liten detalj som inte nämnts, men som du kan fundera över: Om det nu är "bevisat" att upphovsrättshavare inte lider någon skada, varför anser så många av dem att de gör det?

I övrigt hänvisar jag till ett utmäkt inlägg i debatten av Dick Erixon: http://erixon.com/blogg/?p=1910

Björn Felten 6 december 2008 kl. 01:18  

@Paul:

Det är väl uppenbart (om man inte är väldigt naiv) varför upphovsrättsinnehavarna -- det vill säga skivbolagen -- ljuger och påstår att de "lider skada"?

De ser skivförsäljningen sjunka från den topp den hade när alla vi gamla vinylsamlare skulle byta upp oss till CD och VHS-samlarna till DVD.

Vad dessa bokstavsorganisationer inte talar om för okunniga lagstiftare, är att skivförsäljning nu är på samma nivå som innan CD-boomen.

Får jag i gengäld fråga dig hur det kan komma sig att Mamma Mia!, nu när den släpps på DVD, slår alla försäljningsrekord? Den har fildelats flitigt ända sedan biopremiären (halvdåliga avfilmningar av bioduken), men ändå säljs den för fulla muggar.

Kanske skivindustrin skulle fundera över ifall det kan vara det usla innehållet på deras plastbitar som gör att de har svårt att ständigt öka sina vinster. När det finns bra innehåll (Mamma Mia!) är det uppenbarligen inga problem...

Dogge 6 december 2008 kl. 14:53  

Allt är ju relativt?

Kanske på tiden att man sänker lönerna för dessa skådespelare
då kanske upphovsmannen i framtiden kan få ihop ekonomin?

Ingen som lyfter på ögonbrynen när Brad pitt får 50 miljoner för att synas i rutan 90 min
och under året hinner han synas i rutan ex antal gånger.
och dom 50 miljonerna blev helt plötsligt andra summor
Det tycker vi är okej?
han är ju så jävla söt?

vad är det man försvarar igentligen?

Filmgalor och extremt högt betalade amerikanska aktörer som givetvis vill behålla Beverly Hills villan.

Man strävar efter jämlighet i samhället.
Samtidigt som våran moderat regering står vakt framför kapitalisterna och slår ner oss 2 barns pappor som helt plötsligt blivit kriminella fildelare.

Mycke vill ha mer.
tråkigt bara att filmindustrin nu skall få polisiära befogenheter och allt vad rättskydd spolas ner i toaletten.

En massa kravbrev hamnar hoss 2 barn papporna runt om i sverige.
och regeringen står på sidan och tycker det är okej?

Vars ska vi börja?
ja byta regering är väll en start kanske?

Per Hagwall 6 december 2008 kl. 16:31  

Jag håller med Björn, att försöka mästra Mary i sådana här frågor är aldrig särskilt smart. Läs igenom vad du skrev så kan du konstatera att du inte svarade på hennes inlägg.
Ta inte efter ministrarna, det passar dig inte.

Sedan får du gärna tala om för oss vad som är "balanserat" med de här paragraferna?

Donsan 7 december 2008 kl. 13:07  

Ah - Paul kan svara och hans mycket korta svar beskyller mig för bristande logik:

Om det nu är "bevisat" att upphovsrättshavare inte lider någon skada, varför anser så många av dem att de gör det?
Vi har tusentals upphovsmän i Sverige - Låt mig se - vilka frontfigurer har klagat över att de "förlorar pengar" på den "illegala fildelningen" och beskyllt fildelare för snål- och girighet? - Ja sådana som Ulveus - Wiehe - Rolinski - Marklund - Guillou - Gessle - Dahlgren och kanske ett tiotal till - Alla med årsinkomster som vida överstiger medelsvenssons. - Gessle t ex har en årsinkomst på över 5 miljoner kr (http://www.expressen.se/1.153762)

Kan dessa - redan mycket privilegierade artister verkligen antas representera alla upphovsmän i Sverige? - Jag betvivlar det starkt.

Faktum är att under alla dessa 10 år som den "illegala fildelningen" har pågått har upphovsmän aldrig protesterat själva under organiserade former varken här eller i utomlands - Trots att världsberömda musiker har kunnat genomföra megakonserter till det svältande Afrikas förmån - har de aldrig haft några som helst protestkonserter mot den "illegala fildelningen" - Vi har heller aldrig sett några organiserade demonstrationer eller andra uppseendeväckande manifestationer från upphovsmännens sida för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på deras påstådda utsatta ekonomiska situation - Jag tycker att den logiken talar för sig själv - Att hänvisa till en handful av intresseorganisationernas handlangare som har fått breda ut sig i pressen och oemotsagd fått sprida intresseorganisationernas propaganda utan några som helst krav på fakta kan väl knappast ens av Paul betraktas som seriös?

Men var finns larmrapporterna - var finns forskningsresultaten - på vilka fakta legitimeras en lag som inte bara är odemokratisk - ja rent av facistisk till sin utformning - utan mot svensk rättstradition - ensidgt bygger på särintressens propaganda och obekräftade spekulationer

Paul säger sig inte har tid - men han skriver ett inlägg här nästan varje dag - Faktum är att Paul inte kan försvara varför en aktivitet som ingen har kunnat bevisa att det skadar någon har förklarats brottsligt - ja t om så till den milda grad att man nu vill instifta en speciallag som ger privata särintressen vida större befogenheter än svensk polis har haft fram tills idag.

Jag häppnar över att Sverige idag verkar ha så många odemokratiska politiker som utan att blinka vill våldföra sig på idag 2 miljoner landsmäns rätt till integritet - yttrandefrihet och informationsfrihet och för första gången i svensk rättshistoria vill införa en lag som ger privatintressen sådana utomordentliga maktbefogenheter
Lagen ger upphovsindustrin rätt och möjlighet att göra privata husrannsakningar
IPRED-lagen farligare än FRA-lagen
Den sista Sovjetindustrin
Datainspektionen sågar fildelningslag
Sverige får uselt betyg i personlig integritet
Sveriges ställning på integritetsområdet i Europa

Det är för mig obegripligt att en person som Paul som sitter i en polisstyrelse aktivt kan heja på en lag som i princip har idiotförklarat den svenska polisen och svensk rättsväsendet

Donsan 7 december 2008 kl. 14:19  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Donsan 7 december 2008 kl. 14:24  

Och oh - jag utmanar Paul att bemöta mina argument punkt för punkt - och också bringa i bevis på vilka punkter jag brister i logik?

Personligen tror jag att Paul inte har någonting av värde att säga - i alla fall inget som han kan stödja med några som helst hänvisning till fakta - rapporter och/eller forskningsresultat

Man skulle tro att Paul - som så lättvindig avfärdar alla mina argument som ologiska - efter 10 år av "illegal fildelning" lätt borde kunna hitta något som han kan slå mig i skallen med? - Jag har redan redovisat mina argument byggda på hårda fakta (se ovan) - Om inte Paul kan ta fram något mer än hans lama hänvisning till en handful handlangare - kan alla Pauls inlägg i debatten - precis som hans polare Dicks inlägg - avfärdas som strunt!

Paul Lindquist 7 december 2008 kl. 20:29  

Visst försöker jag skriva ett nytt blogginlägg varje dag, men till skillnad från Donsan kan jag släppa ett ämne och gå vidare.

Jag har förklarat min ståndpunkt och tror inte att jag kommer att övertyga Donsan om jag skriver mer om detta, lika lite som han kommer att övertyga mig.

Anonym,  7 december 2008 kl. 21:07  

Som skapare av musik och film vet jag att pengarna man drar in hamnar inte hos mej utan hos Film-Musik maffian. Stjäl från de små och ge till de stora. Visar hur lite respekt Fredrik med anhang har för individen. Han kommer att gå till historien. I början av 1900-talet var det förbjudet att lyssna på radio i Sverige, den som ändå dristade sig till att göra så hamnade i fängelse.

Donsan 7 december 2008 kl. 21:18  

Det klart att Paul släpper ämnet - hadde någon trodd något annat? - *skratt*

Alla dessa upphovsrättsivrare och antidemokrater släpper ämnet som en het potatis så fort man ber dem om några som helst fakta som kan stödja alla deras hallucinationer och vansinniga ideer - Har någon någon gång hört en regeringsmedlem försvara den upphovsrätt de förespråkar eller IPRED med fakta?

Allt de har är inresseorganisationernas propaganda och de har helt glömt vilkas intressen de egentligen är satta att bevaka

Först FRA - nu IPRED - när får vi se Sveriges fürher?

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP