2008-12-05

Regeringen agerar klokt

Medan oppositionen bråkar sinsemellan agerar regeringen klokt för att möta finanskrisens effekter.

I dag presenterade Alliansen satsningar om sammanlagt 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning. Över tre år är paketet värt närmare 23 miljarder kronor. Kort spänner insatserna över fem huvudområden:

  • Förstärkt stöd till nya arbetslösa och korttidsarbetslösa

  • Förstärkt stöd för långtidsarbetslösa

  • Förstärkning av yrkeshögskolan och gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux)

  • Förstärkta satsningar på infrastruktur

  • Förstärkt skatteavdrag för hushållstjänster i form av reparation, ombyggnader och underhåll av byggnader (ROT-tjänster)
Insatserna handlar om att stärka arbetslinjen. Enbart fler personer i arbete kan långsiktigt garantera den välfärd vi alla åtnjuter mer eller mindre av.

Att opposition underkänner paketet förvånar föga. De spelar bara den roll de är tilldelade på den demokratiska scenen. Ett beröm från Thomas Östros hade varit en sensation.

Många kommentatorer menar också att regeringen reagerat försent och att stimulanspaketet är för litet. Men regeringen har inte oändligt med resurser utan måste även i ett krisläge prioritera.
Man bör inte heller spela ut alla kort på en gång utan se utvecklingen an. Det kommer säkert ytterligare satsningar, inte osannolikt riktat till bilindustrin. Jag skulle inte bli förvånad om man väljer att på ett eller annat sätt stimulera utveckling av miljövänliga bilar, men det förutsättar att det finns ägare som vill fortsatt satsa på svensk bilindustri.

Däremot vore det vansinnigt om staten tog över ägarskapet. Finns inte kommersiella förutsättningar för Volvo och Saab att överleva på marknaden kan regeringen inte plocka fram nya kunder till dem.

Källor: Aftonbladet Aftonbladet2 Aftonbladet3 Aftonbladet4 DN DN2 DN3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 Ledarbloggen Ledarbloggen2

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP