2008-12-11

43 100 lidingöbor

Under hösten har vi passerat 43 000 invånare och är numera 43 100 lidingöbor. Det innebär att befolkningen har ökat med 300 personer under året.

Det känns som den tidigare så laddade frågan om att Lidingö maximalt fick ha 40 000 invånare numera känns ganska avlägvsen. Det är väl bara lidingöpartiet som har den ståndpunkten numera (men utan att tala om vilka lidingöbor som borde flytta härifrån...).

Tvärtom, den utveckling som Lidingö haft sedan 1998 (då den magiska gränsen passerades) har i allt väsentligt varit positiv. Väl avvägda förtätningar som har stärkt underlaget för kommunal service (Näset, Bergsätra, Bodal och Larsberg) för att inte tala om omvandlingen av Gåshaga från nedsmutsat industriområde till ett högklassiskt bostadsområde.

Fler invånare ger också bättre underlag för kommunal service, kollektivtrafik och handel. Så länge det kan ske utan att våra grönområden hotas eller att befintliga bostadsområden försämras finns det i grunden få sakliga invändningar.

Den kommande omvandlingen av Dalénum med ca 1 000 nya bostäder liksom en framtida överdäckning av Torsviksdiket kommer att öka befolkningen ytterligare. Även denna utveckling kommer att vara positiv för Lidingö och det finns all anledning att bejaka den.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP