2009-04-29

Ansvarslös löfteskarusell

Idag kom oppositionspartiernas budgetmotioner, som svar på regeringens vårproposition. Det är tydligt att socialdemokraternas ansvarslösa löfteskarusell fortsätter. Inte heller denna gång lämnar oppositionen något gemensamt besked utan lägger tre olika motioner.

Till följd av finanskrisen har vi en situation med mycket allvarligt internationellt konjunkturläge. Många länder dras med stora underskott. Sverige har mött nedgången med insatser som, i förhållande till BNP, är större än i de allra flesta andra länder. Detta samtidigt som vi har kunnat bibehålla ordning och reda i de offentliga finanserna. Man kan inte, som oppositionspartierna, både lova mer av allt till alla och samtidigt bedriva ansvarsfull politik.

Socialdemokraternas politik skulle innebära en påtaglig försvagning av Sveriges ekonomi och offentliga finanser, vilket vore mycket olyckligt i denna djupa konjunkturnedgång. På varje område, på punkt efter punkt lägger de mera pengar än regeringen. Men det är ju inte så att de har en egen sedelpress utan då blir det skattehöjningar och försämringar av välfärden.

Det är i tvär kontrast mot den politik för stabila statsfinanser och värnande av välfärdens kärna som Alliansregeringen nu genomför.

Källor: SvD SvD SvD Brännpunkt DN DN DN Debatt

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP