2009-04-15

Arbetslinjen ska också gälla fd politiker

När jobbskatteavdraget infördes var den bärande tanken att premiera arbetslinjen. Sålunda fick inte arbetslösa och pensionärer del av den skattelättnaden. Dock betraktades den inkomstgaranti som bortröstade (eller frivilligt avgångna) riksdagsledamöter, europaparlamentariker och kommunalråd under vissa premisser har rätt till som lön ur skattehänseende.

Nu har dock riksdagsstyrelsen på initiativ av den moderata ledamoten Margareta Pålsson lagt fram ett förslag om att ändra på det, så att arbetslinjen ska gälla även för den som har lämnat ett politiskt uppdrag. Det är klokt för rimligen ska inte arbetslösa eller pensionerade politiker beskattas annorlunda än övriga arbetslösa och pensionerade svenskar.

Källa: Aftonbladet

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP