2009-04-17

Moralpanik på åklagarämbetet?

När jag i början av 80-talet var utbytesstudent i Kalifornien, presenterades ett lagförslag i delstatsparlamentet om att förbjuda försäljning av preventivmedel till ungdomar under 18 år om inte föräldrarna hade gett sitt godkännande.

Jag vet inte hur det gick med lagförslaget, men det präglade USA:s mycket konservativa och många gånger hycklande inställning till sex – i synnerhet när det gäller ungdomar. För samtidigt som vuxenvärlden predikade avhållsamhet blev varje år 5 % av flickorna i min high school gravida.

Jag vet inte om vice chefsåklagare Mikael Hammarstrand har drabbats av moralpanik eller präglas av samma konservativa syn som många amerikaner, men inte har han unga flickors bästa för ögonen när han vill åtala barnmorskor som skriver ut preventivmedel till de som är under 15 år.

Vad blir nästa steg? Åtala den bensinmacksföreståndare som säljer kondomer till 14-åriga pojkar?

Nog är det bättre att ungdomar skyddar sig än att unga flickor tvingas genomgå aborter eller oönskade graviditeter.

Dessutom är inte lagen så svartvit som han gör gällande . Om en 15-åring har sex med en 14-åring betraktas knappast som ett övergrepp och definitivt inte om det är två 14-åringar som hoppar i säng med varandra.

Aftonbladets Terri Herrera sammanfattar det hela mycket klokt:

Vi vuxna kan stötta och blöta om det är bra eller inte att ungdomar under femton har sex – de flesta tycks vara rörande överens om att det är bättre att vänta några år. Men faktum kvarstår: det finns en massa 14-åringar som faktiskt ligger med varandra, oavsett om vuxenvärlden uppskattar det eller inte. Och då föredrar jag att de skyddar sig framför att vi får en mängd ofrivilliga tonårsgraviditeter.

Källor: SvD SvD Aftonbladet Aftonbladet Aftonbladet DN DN Expressen Expressen Newsmill

4 kommentar(er):

Anonym,  18 april 2009 10:18  

Det beror ju på vilken moral man har om man ska tolka det som att Hammarstrand lider av moralpanik.
Tycker att det är Hammarstrands kritker som moraliserar istället, eftersom de står för den nu officellet gällande moralen angående ungdommars sexliv
men å andra sidan vet de flesta att det råder en dubbelmoral ifrågan,men tyvärr så upplyses inte ungdomarna vad dessa dubbla agendor innebär i verkliga livet.

evakatarina

Per Hagwall 18 april 2009 23:54  

15-årsgränsen finns för att det var då som flickor i genomsnitt blev könsmogna och fick sin första menstruation - för över hundra år sedan.

Nuförtiden blir flickor könsmogna vid tolv års ålder, och tänka sig, det finns till och med de som då har sex av egen vilja. Samma utveckling gäller för pojkar.

Åklagare Hammarstrand har visat på hyckleriet hos lagstiftarna i den här frågan. Men vad händer? Jo media och tyckare ger sig på den som talar om att kejsaren inte har några kläder…

Det kan förvisso finnas problem med maktförhållanden vad gäller sex mellan yngre och äldre, men den gamla lagen som straffade otillbörligt utnyttjande av minderåriga var fullt tillräcklig. Att som nu kalla allt för “våldtäkt” är bara ett hån mot verkliga våldtäktsoffer.

Läs också vad Sanna Rayman skriver, är lagen verkligen så lyckad?

Staffan Strömbäck 19 april 2009 11:55  

Såvitt jag förstår det, gör den citerade åklagaren det som en jurist förväntas göra - följa lagen, utan hänsyn till vad som för tillfället är politiskt korrekt eller populärt.

Om lagefterlevnad ger oönskade konsekvenser, är det rimligt att lagen ändras.

Inte att skälla ut den som försöker följa den.

Paul Lindquist 20 april 2009 01:25  

Staffan!
Nu anser såväl den nuvarande justitieministern som den tidigare (den senare dessutom advokat), riksåglagaren, Hammerstrands chef och en rad andra jurister att han har fel.

Har han inte det måste lagen rimligen ändras, men en vice chefsåklagare är trots alltid inte den självskrivne auktoriteten på uttolkning av lagar. Det är - i sista hand - Högsta Domstolen.

Per!
Jag instämmer i att det var fel att ändra lagen så att man kallar samlag med underåriga där våld eller hot om våld för våldtäkt. Det är ett förvisso ett allvarligt brott, men saker bör kallas vid deras rätta namn.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP