2009-04-25

Flera goda skäl till höjd maxtaxa

Idag skriver jag tillsammans med sex andra kommunalråd på DN Debatt om behovet av att höja taket i maxtaxan inom barnomsorgen. Vi gör detta inte för att vi vill pungslå småbarnsföräldrar på mer pengar, utan för att säkra kvaliteten i barnomsorgen i en svår ekonomisk tid när kommunerna kommer att behöva prioritera hårt mellan sina olika verksamheter.

Dessvärre säger Fredrik Reinfeldt direkt nej till förslaget, men jag tror det är en förhastad bedömning. Det finns nämligen flera goda skäl till att höja taxan.

  1. Kvaliteten i barnomsorgen är beroende av de resurser vi kan tillföra verksamheten. Enbart för Lidingös del skulle vårt förslag ge ca 10 mkr som kan användas till att säkra kvaliteten i förskolan och på familjedaghemmen. En undersökning som SKL gjort visar dessutom att föräldrar är beredda att betala mer för en bra kvalitet.
  2. 2001 var avgiftsfinansieringen 28 %. Nu har den sjunkit till 10 % därför att maxtaxan inte ens följer med inflationen. Samtidigt har löner stigit och skatter sänkts. Då är det inte orimligt att man betalar några hundralappar mer för en riktigt bra verksamhet.
  3. Kostnadsökningarna uteblir inte bara därför att avgifterna står stilla. Ska då pensionärer som inte har fått några jobbskatteavdrag varje år ska behöva betala en allt större del av barnomsorgen via skattsedeln samtidigt som småbarnsföräldrar med arbete vår en allt lägre avgift.
  4. Många kommuner har idag en ansträngd ekonomi men kan inte förvänta sig att regeringen ska öka sina statsbidrag än mer. Genom att höja taket på maxtaxan får kommunerna möjlighet att öka sina intäkter utan att behöva höja skatten samtidigt som det inte kostar staten ett enda öre.

Det vore klokt om partiledningen funderade ett varv till. En marginellt höjd avgift för den som har arbete och har fått stora skattesänkningar torde trots allt vara en klokare politik än att kommunerna behöver försämra kvaliteten i barnomorgen eller åter börja höja skatten.

PS Flera andra bloggare är positiva till förslaget: Signerat Kjellberg Dick Bengtsson Trollan's tankar Kaela Germundsson Kalles blogg Lars Ewald Lenka Fru Bråttoms blågg Gerdaus skolblogg

3 kommentar(er):

Anonym,  26 april 2009 14:47  

"Många kommuner har idag en ansträngd ekonomi men kan inte förvänta sig att regeringen ska öka sina statsbidrag än mer."...nej hur skulle dom kunna göra det när alla skattesänkningar försvagat statskassan. Medmonteringen av den svenska välfärden fortsätter med moderaterna vid rodret.

Anonym,  27 april 2009 06:04  

Om maxtaxan ska höjas då ska man ockå höja socialbidragsnormen, studielån inklusive bidragsdelen, bostadbidrag, underhållsbidrag etc etc...

Paul Lindquist 27 april 2009 13:01  

Nej det behöver man inte, för tjänar man under 42 tkr i hushållet reduceras taxan även med vårt förslag. Det här berör de som har arbete och rimligt goda inkomster och de har faktiskt råd att betala några kronor mer för en bra barnomsorg.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP