2009-04-26

Arbetsmiljöverket motarbetar arbetslinjen

Har de fullständigt fått dåndimpen på Arbetsmiljöverket? Enligt tidningen Restauratören har verket tagit fram förslag på nya föreskrifter för hur ungdomar får arbeta, som i korthet innebär att den som är under 18 år:

  • förbjuds arbeta i kassa utan närvaro av någon över 18 år
  • förbjuds arbeta där alkohol serveras
  • får arbeta högst 40 timmar i veckan, inklusive skolarbete
  • måste ha en sammanhängade ledighet om 48 timmar per vecka

Det innebär i praktiken att all form av helgarbete förbjuds (48-timmars regeln), att det blir mycket svårt för ungdomar att få jobb på ICA, McDonalds, H&M eller andra liknande företag där de ofta får sina första anställningar, samt att det omöjliggör för ungdomar att arbeta på restauranger med serveringstillstånd vilka vanligtvis har öppet när skolorna är stängda och just därför lämpar sig väl för extraarbete.

För verklighetsfrånvända och övernitiska byråkrater kanske sådana regler ter sig lämpliga, men för de drabbade ungdomarna innebär det istället att det blir nästintill omöjligt att överhuvudtaget få arbete.

Självklart ska inte ungdomar exploateras på arbetsmarknaden och lika självklart ska skolarbetet gå först, men att ungdomar i 16-17-års ålder börjar arbeta vid sidan om skolan är något vi snarare borde bejaka än motarbeta.

Dels ger det ungdomar en stor självkänsla att tjäna egna pengar och kanske kunna spara ihop till något särskilt eller att kunna gå på bio, fika eller fylla på kontantkortet utan att behöva be föräldrarna om en slant. Dels får de en bra erfarenheter av den arbetsmarknad de snart ska ut på på allvar.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland Europas högsta och inte lär den minska om nyutexaminerade gymnasielever kommer ut helt utan arbetslivserfarenhet. Därför är Arbetsmiljöverkets förslag ett direkt hot mot regeringens arbetslinje. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin borde därför slå en signal till verkets generaldirektör och därefter börja skissa på ett nytt regleringsbrev.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP