2009-04-07

Regeringen har gett besked, nu ska vi ta vårt ansvar

Att regeringen i vårpropositionen skulle ge kommuner och landsting ett extra stöd har varit känt under en tid, däremot inte hur mycket. Idag blev det klart. På DN Debatt avslöjar partiledarna i Alliansregeringen att man höjer de generella statsbidragen med 5 miljarder kronor per år 2010-2012. Därtill gör man en extra satsning på ytterligare 2 miljarder kronor för 2010.

Det är naturligtvis ett efterlängtat besked mot bakgrund av de snabbt minskade kommunalskatteintäkterna. Att det inte blir mer beror på att inte heller staten har obegränsade resurser utan precis som kommunerna brottas med minskade skatteintäkter. Samtidigt ska man försöka stimulera ekonomin och se till att det finansiella systemet fortsätter att fungera.

70 % går till kommunerna och 30 % till landstingen, fördelningen sker per invånare. För Lidingös del torde det innebära (vid en snabb huvudräkning, ska erkännas) att vi får ett tillskott med ca 23 miljoner kronor nästa år.

För att sätta in beloppet i sitt sammanhang ska man veta att enligt den senaste prognosen minskar våra skatteintäkter med 132 mkr nästa år jämfört med när vi lade budgeten i november. Ett beräknat överskott om 56 mkr vändes därmed snabbt till ett underskott om 76 mkr.

Genom revideringen av årets budget som sex partier står bakom har vi redan minskat nästa års underskott med 22 mkr och nu får vi således ytterligare 23 mkr. Därmed återstår 31 mkr för att nå upp till nollsträcket, vilket krävs för att möta balanskravet.

Till det ska man lägga att vi egentligen behöver ha ett överskott för att ha en beredskap för oförutsedda utgifter och minska behovet av att lånefinansiera våra investeringar i så stor utsträckning. Vårt finansiella mål är 1 % överskott, vilket motsvarar 22 mkr, men om vi ska hålla fast vid det målet även i en mycket besvärlig ekonomisk situation som denna återstår att se.

Det som är oroande är att vi inte vet hur nästa prognos ser ut. Mot bakgrund av förra veckans besked om en förväntat kraftig ökning av arbetslösheten är risken stor att vi tappar ännu mera skatteintäkter och då kräver det ytterligare insatser för att få ihop en balanserad budget.

Det är i tider som dessa ledarskapet prövas. Som förtroendevalda kommer vi att få fatta en del impopulära beslut framöver, men det kommer att vara nödvändigt för att säkra kvaliteten i våra kärnverksamheter och samtidigt bibehålla sunda kommunala finanser.
Det innebär inte att skola, förskola och äldreomsorg kommer att vara opåverkade av den ekonomiska verklighet vi nu befinner oss i. Däremot måste vi prioritera på ett sådant sätt att gamla och sjuka kan känna sig trygga och att våra barn får en bra utbildning. Det är vårt ansvar och det ska vi ta.

Läs även: Aftonbladet Expressen Expressen SvD SvD SvD
Andra bloggar: Göran Pettersson Kent Persson Malin Löfsjögård Per Ankarsjö Sofia Arkelsten Åsa Westlund

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP