2009-04-03

Fokus jämför äpplen och päron

Blev idag uppringd av en reporter från gratistidningen Mitti i Lidingö som ville ställa mig mot väggen därför att Lidingö fallit från plats 39 till plats 146 i tidningen Fokus ranking över hur väl kommuner klarar integrationen av invandrare.

Vid första anblick ger en sådan statistik ett intryck av att det måste ha skett en dramatisk försämring och jag kan bara föreställa mig vilka möjliga rubriker som for i reporterns huvud när hon ringde mig (det återstår att se vad resultatet blir på söndag eller måndag när tidningen dimper ner i brevlådan).

Men om man börjar granska Fokus rankingar mellan 2007 och 2008 upptäcker man att det är som att jämföra äpplen och päron. Fokus har nämligen ändrat två variabler och lagt till en extra så några statistiska jämförelser åren emellan går helt enkelt inte att göra.

Den nytillkomna variabeln, relativ förvärvsinkomst, är dessutom synnerligen märklig på en rad olika sätt:

  • För det första utgår man från att invandrarnas medelinkomst i förhållande till medelinkomsten i den egna kommunen är ett bra mått på integration. M.a.o. kan medelinkomsten bland invandrare vara högre på Lidingö än i Sverige som helhet (vilket sannolikt är fallet), ändå betraktas de som sämre integrerade för att svenskfödda lidingöbor tjänar ännu mer.
  • För det andra jämför man medelinkomst och inte medianinkomst. Men är det relevant att inkludera en mindre grupp näringslivstoppar med extrema lönenivåer när man ska bedöma om invandrare är integrerade ur inkomstsynpunkt?
  • För det tredje jämför man enbart personer med förvärvsinkomst, vilket innebär att kommuner med hög arbetslöshet bland invandrare gynnas. Dessa har ju ingen förvärvsinkomst och påverkar således inte den egna kommunens ranking. Däremot missgynnas kommuner där många kombinerar studier med deltidsarbete. Eftersom de inte arbetar heltid har de en låg förvärvsinkomst, men är de sämre integrerade för det? Knappast, snarare tvärtom.
Inkomst kan förvisso vara en högst relevant variabel när man ska jämföra graden av integration, men då borde man välja sammanlagd inkomst och inte enbart förvärvsinkomst. Dessutom torde det vara betydligt mer relevant att jämföra absolut inkomst bland invandrare i olika kommuner än deras inkomst relativt svenskar i enbart den egna kommunen.

Vilken plats är då rättvis för Lidingö: 39, 146 eller kanske någon helt annan? Det går faktiskt inte att svara på, men skillnaden belyser extremt tydligt hur val av variabler påverkar resultatet, i synnerhet som i stort sett ingenting har förändrats i realiteten mellan de två åren.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP