2009-04-01

Lugnande besked till familjedaghemmen

I början av februari fattade barn- och utbildningsförvaltningen beslut om att inte tillåta fler än 8 barn på varje familjedaghem samt att ett familjedaghem bara kunde bestå av en vuxen.

Eftersom det finns flera familjedaghem som har en anställd vid sidan om den som är ansvarig och därmed också har fler än 8 barn (sen tidigare godkänt av förvaltningen dessutom) blev oron stor hos de privata familjedaghemmen.

Även bland många föräldrar som har eller önskar få plats på dessa familjedaghem blev reaktionen stark. I vissa fall riskerade syskon att hamna på olika ställen.

Något politiskt beslut fanns inte bakom detta, men från ansvariga tjänstemän hänvisades till lagen och Skolverkets direktiv.

Lars Björndahl. som är moderat vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, undersökte då saken närmare och något stöd för dessa påståenden kunde han inte finna. Däremot visade det sig att regeringen nyligen lagt en proposition som öppnar upp ännu mer för flexiblare former av barnomsorg inom vilka denna modell definitivt ryms (även om så inte skulle ha varit fallet idag). Den nya lagen börjar gälla från den 1 juli.

Igår gjordes därför en politisk överenskommelse inom majoriteten som innebär att frysningen av antalet platser hävs med omedelbar verkan och att det även fortsättningsvis kommer att vara tillåtet att ha anställda inom familjedaghemmen.

Självklart måste lokalerna vara tillräckligt stora och kvaliteten på omsorgen lika hög som annars, men något idiotstopp blir det alltså inte.

Läs även: Lidingö stads pressmeddelande Lidingö Tidning Lidingösidan

1 kommentar(er):

Jessica 1 april 2009 15:06  

Fantastiskt bra! Hälsa till Lars, han gör ett bra jobb i utbildningsnämnden. Mångfald och valfrihet för barnfamiljerna är INTE farligt! ;)

/Jessica

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP