2009-04-23

Förakt mot väljarna

Maria Robsahm, fd Carlshamre, ledamot av Europaparlamentet för Feministiskt Initiativ men invald som folkpartist har tydligen i praktiken lämnat sitt uppdrag redan för ett år sedan men inte avsagt sig det. Således uppbär hon fortfarande arvode utan att uträtta något för svenska folket och dessutom blockerar hon en plats som någon annan skulle kunna ta över.

Men den som stod näst i tur på listan, folkpartisten Bijan Fahimi, har aldrig fått chansen.

Till DN skyller hon på att hon har flyttat tillbaka till Sverige och att hon har en handikappad son på elva år. Det står naturligtvis henne fritt att prioritera såväl sin son som att bo i Sverige, det kan ingen moralisera över. Men hon bör då också ta konsekvenserna av sitt val.

Att sitta i Europaparlamentet och uppbära ett högt arvode är ingen rättighet utan en förmån. Vill hon inte göra en insats för sina väljare ska hon kliva åt sidan. Allt annat är att visa förakt gentemot väljarna.

Lyckligtvis finns det andra hårt arbetande förtroendevalda i parlamentet såsom Gunnar Hökmark, Cristofer Fjellner och Anna Ibrisagic...

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP