2009-04-24

Storholmsborna välkomna till Lidingö

Den ännu inte publicerade enkätundersökningen som DN avslöjade igår visar att en klar majoritet av de fastboende liksom en majoritet av de fritidsboende på Storholmsörana hellre vill tillhöra Lidingö än Vaxholm.

Det innebär med all sannolikhet att regeringen kommer att besluta om att överföra ögruppen till Lidingö eftersom Vaxholm önskar detta och vi inte har haft några invändningar under förutsättning att de boende själva önskar det.

Därmed ska Storholmsborna känna sig välkomna till Lidingö när kommungränsen justeras vilket antagligen blir vid årsskiftet 2010/11.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP