2009-04-28

SKL stöder könsstympning

Tänk om du hade fått läsa följande i morgontidningen:

"– Vi ska se till barnets bästa, och det är att omskärelse av flickor sker med god hygien och med smärtlindring. Det bör utföras inom alla landsting. Annars kan det öppna för obehöriga att utföra ingreppet utan vare sig smärtlindring eller tillräckliga kunskaper, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting."

Ett sådant uttalande hade naturligtvis varit otänkbart, därför att kvinnlig omskärelse betraktas - med alla rätta - som den könsstympning det är. Och detta alldeles oavsett vilka kulturella eller religiösa traditioner som ligger bakom.

Men ändra ordet flickor till pojkar så har du faktiskt en verklig rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), anno 2009.

Men lösningen på problemet är inte att landstingen kränker barnen istället för föräldrarna. SKL borde inte ge efter för religiösa dogmer utan stå upp för barns okränkbara rätt till sin egen kropp, även när de har en snopp.

Läs även SvD Brännpunkt

Tidigare inlägg: 2008-08-23 2008-08-07 2007-08-20 2007-03-17

3 kommentar(er):

Anonym,  29 april 2009 11:03  

Jag instämmer helt och fullt i detta, Paul!
En ytterligare besvärlig faktor är ju att det inte alls är hälso- och sjukvård, det är fråga om att på grund av sociala/religiösa skäl utföra kirurgiska ingrepp - och dessutom på individer som inte har möjlighet att anföra invändningar. Det finns inga medicinska skäl till att vänta med ingreppet tills individen själv kan lämna ett informerat samtycke. Ska skattepengar gå till dessa icke-medicinska ingrepp??

Anonym,  29 april 2009 11:05  

Det blev fel på en mening, ska vara:
Det finns inga medicinska skäl till att INTE vänta med ingreppet tills individen själv kan lämna ett informerat samtycke.

Peter,  29 april 2009 16:05  

Du pekar på en viktig aspekt. Skönhetsoperation som inte behövs av medicinska skäl görs inte före 18 års ålder. Detta är skönhetsoperationer, så samma sak borde gälla här.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP