2009-04-09

Så talar ett missnöjesparti

Efter nästan 5 års tystnad tittar nu Junilistans företrädare fram ur sitt ide. Väl medvetna om att journalister älskar statistik presenterar man på DN Debatt "nyheten" att socialister och borgerliga i huvudsak röstar likadant i Europaparlamentet.

Någon större uppmärksamhet i andra medier tycks dock inte debattartikeln ha fått, därtill är det väl alldeles för uppenbart att inlägget är en partsinlaga inför det stundande parlamentsvalet.

Däremot har flera bloggare kommenterat saken, bland annat den annars så kloke Dick Erixon som jämför parlamentet med Nordkorea. Då har han inte förstått mycket av hur det demokratiska arbetet går till i Bryssel och Strasbourg.

Den socialdemokratiska parlamentsledamoten, Åsa Westlund ger däremot en bra förklaring till varför omröstningarna i plenum ofta har breda majoriteter bakom sig. Förutsättningarna skiljer sig nämligen en hel del åt från ett nationellt parlament vilket jag också känner igen från min egen medverkan i EU:s Regionkommitté.

Till att börja med styrs inte EU av en majoritetsregering utan såväl Kommissionen som Ministerrådet representerar partier från båda blocken. Därtill kommer att hänsyn ska tas till 27 olika länder med olika kulturer, traditioner och som befinner sig i olika utvecklingsfaser.

Protestanter mot katoliker, EU-skeptiker mot EU-frälsta, storstad mot landsbygd, energibehov i Mellaneuropa mot ryssrädsla i Baltikum, och så vidare, och så vidare... Dessa motsättningar, och många fler, finns inte bara mellan partigrupperna utan i lika hög grad inom desamma. Partierna är helt enkelt inte lika homogena som i den svenska riksdagen. Därav följer att det vackraste ordet i Bryssel är kompromiss.

Det innebär att partierna förhandlar i utskotten och enas om breda lösningar som ska fungera för så många som möjligt. Det tycker jag i grunden är en ganska tilltalande tanke.

I utskotten har naturligtvis de inbördes styrkeförhållandena en stor betydelse liksom de enskilda ledamöternas skicklighet. En duktig parlamentsledamot har därför betydligt större inflytande än en riksdagsledamot, så om personval är viktigt i något val så är det i Europaparlamentsvalet.

Men det förutsätter ju att man deltar aktivt i utskottsarbetet, men så arbetar inte Junilistans ledamöter. Istället för att ta chansen att påverka sitter man som regel tyst under utskottsbehandlingen och röstar sen emot slutförslaget i parlamentet.

Så agerar ett typiskt missnöjesparti, men inte ett som vill vara med och ta ansvar.

Vilka röstar då Junilistan själva med? Jo, tydligen oftast med Jean-Marie Le Pens Nationella Front.

16 kommentar(er):

Anonym,  9 april 2009 17:27  

Så det är inte ett problem att (S) och (M) tycker lika i en rad frågor och röstar lika i nio av tio slutomröstningar?

(S) och (M) har tillsammans sagt ja till alla EU-fördrag och därmed försatt Sverige i en situation där vi inte styr över vår egen arbetsrätt. Senast sa bägge partierna ja till Lissabonfördraget, trots att det inte skyddar arbetsrätten. Både (S) och (M) hyllar euron och de vill ha utrikes- och säkerhetspolitik på EU-nivå. EU ska till och med peta i rena detaljer enligt båda partierna, bland annat införa en EU-regler som styr professionell fotboll.

Påståendet om Le Pen är totalt taget ur luften och bygger inte på någon statistik. Ett riktigt lågvattenmärke.

Märkligt att (S) försvarar att man röstar lika som (M). Skulle detta vara OK opå nationell nivå?

Paul Lindquist 9 april 2009 17:55  

Faktum är att en stor del av besluten i riksdagen såväl som i fullmäktigeförsamlingarna tas i enighet eller i vart fall med mycket breda majoriteter.

Vi har inte olika uppfattningar om allt och många frågor rör det gemensammas bästa snarare än ideologiska skillnader.

På Europanivå är andelen sådana frågor sannolikt ännu större, men framförallt som jag förskte förklara i mitt inlägg så finns inte konflikterna enbart i en höger-vänsterskala utan det finns så många andra dimensioner att ta hänsyn till.

Kjell Eriksson,  10 april 2009 09:51  

Det förefaller mig lite märkligt att ett kommunalråd inte har andra synpunkter. Det måste väl rimligen vara oroande om bara 8% av EU medborgarna vet att det är val till ett mäktigare "parlament" än svenska riksdagen i år?? Mer än hälften av all lagstiftning har ju sin grund i beslut som fattats i Bryssel.

Att Junilistan inte sagt något på 5 år är knappast deras fel. Det har nog försökt komma ut i medierna. Nu i valtider tvingas ju media lyfta fram Sveriges 3:e största parti,som märkligt nog kallas ett missnöjesparti. Varför då? Anser kommunalrådet inte att man har rätt att vara missnöjd, eller är det någon annan tolkning som avses? 14,4 % av de som röstade tyckte väl ändå som junilistan i förra valet

Fö skriver väl Wibe att JL röstar som majoriteten i 40% av fallen, och tar jag inte helt fel är väl Lundgren vice ordförande i budgetkontrollutskottet?? Utanför utskottsarbetet???

Anonym,  10 april 2009 10:19  

Vad menar du med att "Vilka röstar då Junilistan själva med? Jo, tydligen oftast med Jean-Marie Le Pens Nationella Front." Det är ett ganska tufft påstående. Vilka belägg grundar du det påståendet på?

Paul Lindquist 10 april 2009 10:58  

Kjell!

Det här inlägget handlade om junilistan och hur partierna arbetar i parlamentet, inte om vaöldeltagandet. Jag har inte en nämnt den frågan.

Men visst är det bekymmersamt att valdeltagandet är lågt. I sensate parlamentsvalet var det nere på 38 % i Sverige. Riksdagsvalet brukar ha mer än det dubbla.

Här har sååväl medier som partier ett stort ansvar. Jag kommer att göra min beskärda del genom att delta i valkampanje främst här på Lidingö.

Paul Lindquist 10 april 2009 11:01  

Anonym!

Källan är Andreas Sjölander som arbetar i Europaparlamentet. Jag länkar till honom i just det aktuella stycket.

Kjell Eriksson,  10 april 2009 11:25  

Paul,

Jag delar din uppfattning om att medier såväl som partier har ett ansvar att ge alla partier samma chans.

En av mina synpunkter är att Junilistan (som jag uppfattat saken) är ett tvärpolitiskt alternativ, och att det är främst i just EU politiken man är överens.

Jag tror det viktiga är att se vad man rösat på, och inte vilka som ev. röstat likadant. Sakfrågan bör vara viktig i en parlamentsomröstning.

Anonym,  10 april 2009 12:01  

Paul, märk väl att Sjölander inte kan bevisa sin ska om Le Pen. Du för vidare ett falskt rykte som inte är bevisat. Enligt mina beräknar röstar Le Pen lika med de olika svenska ledamöterna till 33-38 procent. Sprid inte falska uppgifter i fortsättningen om du vill vara seriös på bloggen.
Junilistans rapport är intressant då den visar att höger-vänsterdimensionen är obetydlig i EU-parlamentet - kristdemokrater/konservativa, liberalaer och socialdemokrater samarbetar för mer pengar till EU, mer makt till EU, för eurons införande i Sverige, för att förhindra reformeringen av EU:s jordbrukspolitik, för att EU ska ta över allt från skolfrågor till försvar- och rymdpolitik etc. Det är här Junilistans EU-kritiska dimension kommer in.
Jan Å Johansson

Anonym,  11 april 2009 19:50  

Jan!

Så när junilistan hävdar att s och m röstar likadant, då är det en vedertagen sanning, men när Anders skriver att Junilistan röstar som Le Pen är det ett falskt rykte.

Hur vet du det?

Eric

Anonym,  12 april 2009 17:42  

Därför att jag faktiskt har ärknat igenom såväl Le Pens röstande i de 535 ONU på slutomröstningar år 2008 som de italienska post-fascisternas.
Som jag skrev ovan: "Enligt mina beräknar röstar Le Pen lika med de olika svenska ledamöterna till 33-38 procent."
Märk väl, Sjölander (S) som Paul (M) hänvisar till, kan inte ange siffror alls.
Vi har presenterat en fakta rapport där våra fakta ej ifrågasatts och där motparten inte har kunnat presentera annat än tom retorik.
Jan Å Johansson

Jonas Lundgren 13 april 2009 18:26  

En annan anledning till att man ofta röstar på samma sätt i Europaparlamentet kanske kan vara att skillnaden mellan socialdemokrater och liberaler blir allt mindre på grund av sossarnas högerpopulistiska ledning? Jag menar att klyftan oftare står mellan EU-kritiker och EU-anhängare än mellan borgerliga och "socialister". För till socialisterna kan man knappast räkna socialdemokraterna som själva tar avstånd ifrån mer radikala socialistiska partier.

Vi kan nog också få se en mer högervriden debatt i plenum i Europaparlamentsvalet om mer högerextrema partier så som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna erövrar stolar där i valet. Då kommer det sannolikt att bli en tydligare intressekonflikt mellan liberaler och högerextremister. Detta innebär en ännu snävare debatt än idag när högern kämpar mot extremhögern. De EU-kritiska partierna får sällan speciellt mycket plats i EU:s salonger och detta är signifikativt för de beslut som fattas av dessa församlingar.

/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Jan Å,  14 april 2009 12:17  

Jonas!

Vad är det som säger att Sverigedemokraterna är högerextrema? Extrema ja, men knappast höger. De flesta av deras väljare är ju missnöjda socialdemokrater.

För övrigt representerar du själv ett extremt parti, som trots sitt kommunistiska ursprung blivit rumsrent på samma sätt som Sverigedemokraterna nu försöker bli.

Jonas Lundgren 14 april 2009 13:39  

Att blanda ihop Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna är ett misstag som ingen seriös debattör ens är i närheten av.

Gällande partiets ursprung så hänvisar jag bara till artiklar jag skälv och andra skrivit i ämnet tidigare. Besök tillexempel www.llpblog.tk

Gällande huruvida Sverigedemokraterna tillhör extremhögern eller inte så kan vi ju bara konstatera att många i dess toppskikt kommer från organisationer som Nordiska Rikspartiet. Vi kan också därtill lägga deras öppna sammarbete med nazisterna i VAM under hela 1990talet.

Dock hävdar jag att detta fortfarande inte är det ämne som huvudsakligen borde behandlas här då arikeln handlar om EU och inget annat. Gällande SD:s eller V:s medverkan i Europaparlamentsvalet kan man diskutera men partihistorik är fullständigt ovidkommande.

/Jonas Lundgren
styrelsen, Vänsterpartiet Lidingö

Jan Å,  14 april 2009 14:04  

Nej Jonas, det är inget misstag. Vänsterpartiet har sitt ursprung ur ett kommunistiskt parti (VPK) som stödde den Sovjetiska diktaturen.

Sverigedemokraterna grundades så sent som 1988 och har därför som parti inte samma historiska koppling till diktaturer och förtryck, men flera av de ledande personerma har en bakgrund från olika rasistiska organisationer.

Vad gäller Nordiska Rikspartiet är inte heller det något högerparti, utan ett enbart ett skrämmande rasistiskt parti med ursprung ur nationalsocialismen.

Så visst går det att dra paralleller mellan ett vänsterextremt parti (V) och Sverigedemokraterna. båda har en demokratiskt synnerligen tveksam bakgrund och båda anstränger sig hårt för att bli rumsrena. Vänsterpartiet har dock kommit länmgre på den resan.

En annan intressant jämförelse är att båda partierna är EU-kritiska och motståndare till såväl EMU som Lissabonfördraget. Men av detta kanske man inte ska dra alltför långtgående slutsatser...

Jonas Lundgren 14 april 2009 14:45  

Hej

Jag är ledsen om jag kommer att låta odemokratisk, arogant eller dryg, men en demokratisk socialist från Vänsterpartiet, så som jag själv, vinner inget på att diskutera med människor som inte är kapabla att placera partierna på den politiska skalan. Heller vinner jag inget på att diskutera mitt partis historia. Jag var inte medlem i partiet på 1970talet utan blev invald i den lokala styrelsen för Vänsterpartiet Lidingö först 2009.

Jag är stolt över mitt parti och min paritillhörighet. Jag är stolt över att vara demokrat. Jag är stolt över att vara socialist.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets lokalpolitiska och allmänpolitiska ställningstaganden så kan du besöka vår hemsida:
www.vansterpartiet.se/lidingo

Vill du läsa mer av mina socialistiska och feministiska skriftställningar så kan du göra det på:
www.marxist.tk
www.llpblog.tk

Mvh
/Jonas Lundgren
styrelsen, Vänsterpartiet Liding
styrelsen, Ung Vänster Östermalm-Lidingö-Vaxholm

Jan Å,  14 april 2009 15:44  

Jonas!

Du låter varken odemokratisk, arogant eller dryg, bara väldigt inkonsekvent.

Jag kan förstå att du inte vill bli föknippad med ditt partis historia, för den är inte vacker. Men då ska du heller inte anklaga Sverigedemokraternas ledning för sammankoppling med Nordiska Rikspartiet.

Mig veterligen har ingen i deras nuvarande partiledning någon sådan eller liknande bakgrund. I den mån de varit aktiva i andra partier tidigare, så är det i socialdemokraterna, moderaterna, vänsterpartiet, centerpartiet och framstegspartiet.

Däremot har det funnits aktiva företrädare med kopplingar till olika nationalsocialistiska partier och organisationer, men de har i stor utsträckning lämnat frivilligt eller uteslutits under senare år.

Förvisso kan det nog inte uteslutas att det fortfarande finns en och annan sådan person kvar i partiet på samma sätt som det fortfarande finns en och annan kommunist i vänsterpartiet...

Sålunda är dagens Sverigedemokrater lika ansvariga för sitt partis historia som du är för ditt. Hur mycket eller hur lite får du välja själv.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP