2009-04-20

Felaktig historieskrivning i LT

Hemkommen efter tre dagar i Saldus får jag äntligen tid att läsa fredagens Lidingö Tidning som bl a skriver om Storholmsöarnas framtida kommuntillhörighet.

Istället för att fokusera på det beslut som ska tas och den process som pågår just nu väljer reportern, Susann Thorngren, att försöka sig på en historiebeskrivning som i huvudsak handlar om hur jag ska ha ställt mig i frågan under resans gång.

Det är inte första gången Lidingö Tidning gör det, men det blir inte mer rätt för att historien upprepas.

Sant är att jag, innan Vaxholm kom med sin formella begäran, av ett par olika tidningar fått frågan om hur jag ställer mig till att Storholmsöarna införlivas med Lidingö. Frågan har varit lite olika formulerad, men har i princip handlat om vi är intresserade av eller ser en fördel med att öarna förs över till Lidingö.

Mitt svar har då varit nej, för Lidingö finns ingen fördel med detta. Det är och förblir en kostnad att tillhandahålla kommunal service för en grupp människor som väljer att bosätta sig på en ö utan broförbinselse som vi inte har för övriga medborgare. Vi ser alltså inget skäl att utifrån ett Lidingöintresse driva frågan.

Men något definitivt nej till att ta över ögruppen har jag aldrig gett, men det intrycket försöker Lidingö Tidning antyda i artikeln liksom att jag senare skulle ha ändrat inställning.

När den formella förfrågan så kom från Vaxholm tog vi en grundlig diskussion inom moderaterna såväl som med folkpartiet innan vi gav det besked som nu gäller, nämligen om Vaxholm och de boende på Storholmsöarna vill att ögruppen hellre ska tillhöra Lidingö kommer vi inte att motsätta oss det.

Vi tog det beslutet därför att vi inser att ur många perspektiv är det mer praktiskt för de fastboende att tillhöra Lidingö än Vaxholm, merkostnaderna är hanterbara och vi är beredda att ta ett regionalt ansvar.

Min inställning har således inte förändrats, men jag har uppenbarligen inte lyckats förklara för Lidingö Tidning skillnaden mellan att jag inte ser ett intresse för Lidingö och att avvisa vaxholms propå. Men jag får väl vinnlägga mig om att vara tydligare i mina besked framöver.

4 kommentar(er):

Anonym,  21 april 2009 11:18  

Tack för ett vettigt inlägg, vill bara med denna kommentar ge dig några reflektioner :

Vad jag förstår så är Lidingö positiva till ett övertagande av Storholmsöarna under förutsättning att Storholmen begränsas till ett fritidsområde för att hålla nere kostnader för den kommunala servicen. Jag ser ingen skillnad på Storholmen om man jämför med tex Tranholmen som tillhör Danderyd eller öarna runt Vaxholm som idag har detaljplan för permanentboende där fastighetsägare ges helt andra förutsättningar, möjligheter och villkor som kommuninvånare.

I Sverige finns kommuner med öar placerade långt mycket längre bort än Storholmen där den kommunala servicen fungerar utmärkt.

Paul Lindquist 21 april 2009 12:22  

Vi ställer inga villkor om att öarna ska fortsätta vara ett fritidshusområde. Vi kan heller inte (och vill inte) förbjuda människor från att bosätta sig permanent någonstans.

Däremot anser vi (i likhet med Vaxholm) att området bäst lämpar sig för i huvudsak fritidshusboende och sålunda kommer vår planering att utgå från detta. Det kan exempelvis gälla kraven på avloppsrening, kollektivtrafik, vägar och parkering.

Anonym,  21 april 2009 17:31  

Tack för ditt svar. Precis som du säger så kan man aldrig förbjuda människor att bosätta sig där de vill, men man kan försvåra möjligheterna. Den detaljplan som idag ligger på förslag syftar just till detta.

Vaxholms ursprungliga syfte med detaljplanen var att citat "underlätta den permanenta inflyttningen".... detta på grund av det höga trycket med 5-6 inflyttade familjer per år. Under resans gång ändrades detta utan någon synbar förklaring efter det att enkäten om kommuntillhörighet kom ut. Idag har Storholmsöarna ett 80- tal familjer och ett fritidsboende som sträcker sig över större delen av året. Det betyder att öarna är utsatt för ett tryck som kräver en bättre lösning på de faktorer du nyss nämnde.

Följdfråga så: Varför anser ni att öarna mest lämpar sig för fritidsboende (till skillnad ifrån Tranholmen)? Vad grundar ni ert beslut på?

Paul Lindquist 22 april 2009 22:39  

Bebyggelsens karaktär (som vi vill behålla), brist på mark för allmänna ändamål (förskola t ex), begränsat med parkeringsplatser och kapaciteten på Trolldalsvägen för att nämna några skäl.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP