2007-03-16

Andra dialogmötet

Igår kväll mötte vi representanter från hembygdsföreningen, ornitologerna och naturskyddsföreningen i det andra av fyra dialogmöten för att diskutera vilka krav vi ska ställa på en utredning om att förlägga Södra Huvudleden norr om Lidingöbanan.

Det var ett mycket bra och konstruktivt möte där en stor del av fokus lades på den känsliga naturen mellan Kottlasjöns södra spets och Lidingöbanan. Där finns ett ovanligt alkärr som har ett högt bevarandevärde. Även entrén mot Kottlasjön från Mölna Ängar lyftes fram liksom olika idéer hur man kan dämpa bullret.

Det här är viktiga aspekter som inte får glömmas bort. Sammantaget fick vi med oss bra kunskap och nya infallsvinklar till det kommande arbetet med att skriva utredningsdirektiven.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP