2007-03-21

Tredje dialogmötet

Idag träffade vi företagare på södra Lidingö och representanter för några av företagarföreningarna för att lyssna till deras synpunkter på Södra huvudleden.

Precis som vid det första mötet med de boende öster om Högbergakorsningen var det samfällt positivt till förslaget att dra en ny väg norr om banan.

Nu återstår ett viktigt möte, kanske det viktigaste, nämligen med de som bor i Skärsätra med omnejd och som är de som är mest påverkade av vägen. Här finns såväl de som är hårt drabbade av vägens nuvarande sträckning, men också de som får negativa konsekvenser av om vägen flyttas.

Det ska bli oerhört intressant att även lyssna till deras synpunkter och se hur vi kan hitta en så bra lösning som möjligt där både trafiksäkerhet, miljö och ekonomi vägs in.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP