2007-03-14

Öppen dialog om Södra Huvudleden

Frågan om hur genomfartsvägen på södra Lidingö ska dras har gäckat såväl boende som beslutsfattare i flera decennier. Konflikterna har varit många och debatterna hätska.

På något sätt måste vi ändå lösa problemet för den nuvarande dragningen är trafikfarlig och mycket problematisk för de närboende i Skärsätra då den slingrar sig rakt igenom ett villaområde.

Flera olika alternativ har utretts och avfärdats av olika skäl, men p g a politiska låsningar har den till synes mest naturliga dragningen inte studerats närmare och detta trots att mark finns tillgänglig och en gammal detaljplan existerar.

Det vore bedrägligt att påstå att en ny vägdragning mellan Skärsätra och Högberga saknar komplikationer, men istället för att avfärda den på lösa boliner är det enda rimliga att utreda frågan och se om det är möjligt eller ej.

Nu finns en politisk majoritet bestående av moderaterna och folkpartiet som har kommit överens om att utreda en vägdragning norr om Lidingöbanan, men vi har också stor respekt för de grupper som av olika skäl är tveksamma eller rent av uttalade motståndare till en sådan vägdragning. Vi har därför bestämt att innan några utredningsdirektiv skrivs kommer vi att bjuda in boende, företagare och intresseorganisationer till dialogmöten, för att lyssna på de farhågor man har och vilka potentiella risker som måste åtgärdas. Det kan gälla buller, miljö, trafiksäkerhet eller annat som följer av en ny vägdragning. Likaså hur man bedömer behovet av en lösning på dagens problem.

Under måndagskvällen hade vi det första dialogmötet, denna gång med boende öster om Högberga-korsningen. Inte helt förvånande var denna grupp samfällt mycket positiv till en ny och bättre vägdragning. Det var nästan så att vi som representerade kommunen kände oss som bromsklossar.

När vi längre fram träffar boende i Skärsätraområdet kommer säkert tongångarna vara något annorlunda, men det är just det som är vitsen med dessa möten. Att få ta del av olika intressegruppers synpunkter, krav och önskemål för att sedan försöka väga ihop dem på ett bra sätt.

Vi har en lång väg (haha) framför oss, men det känns som om resan har börjat bra i alla fall.

2 kommentar(er):

Anonym,  14 mars 2007 kl. 12:58  

Det knepiga här blir ju att ha en öppen dialog, men ändå föra processen närmare en lösning. Om alla bara är inställda på att säga sitt och sedan gå hem igen, blir det ju inget resultat.
Demokratin måste kunna vara både inkluderande och exekutiv; alltså vara till för alla, men samtidigt kapabel att fatta ett beslut för det gemensammas bästa.

Anonym,  16 mars 2007 kl. 10:06  

Det är hög tid att bygga vägen nu. Jag tycker synd om dem som bör på Södra Kungsvägen i Skärsätra. Tänk dig själv att ha över 10 000 bilar som passerar utanför ditt köksfönster varje dag. Och korsningen vid Skärsätra station är livsfarlig.

Heder åt moderaterna som tar tag i denna gamla surdeg.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP