2007-03-28

Mats Bergstrand försvarar bloggarna

I en mycket välskriven artikel tar Dagens Nyheters debattredaktör, Mats Bergstrand, fullständigt loven av den kritik som tidigare Bertil Torekull (på just DN Debatt) och Expressens PM Nilsson riktat mot Carl Bildts blogg.

Bergstrand menar helt korrekt att genom att makthavare får tala till punkt får man desto mer information, information som sedan kan hanteras journalistiskt.

Och en makthavare (eller annan) som bloggar får ju bara momentant stå oemotsagd. Det visar såväl kommentarer på Carl Bildts blogginlägg som reaktioner på olika DN Debattartiklar för att inte tala om Göran Perssons alla grodor i Fichtelius intervjuserie. I Perssons fall har 4 timmar på bästa sändningstid knappast gynnat hans eget eftermäle heller.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP