2007-03-13

Tänk om Odenberg

Forna tiders diktaturer övervakade sina medborgare genom brevcensur. Med argument om att försvara riket mot inre och yttre fiender kränkte man sina medborgares integritet.

I ett demokratiskt samhälle som vårt skulle en sådan ordning idag uppfattas som oacceptabel. Vad är det då som gör att regeringen lägger fram ett förslag som, Svenska Dagbladet uttryckte det, innebär att "alla medborgares mejl och alla deras samtal över gränsen ska genomsökas – utan att de misstänks för brott, utan prövning i domstol"?

Något vettigt svar på den frågan finns egentligen inte. Att den som är misstänkt för brott kan sättas under bevakning och få telefon och annat avlyssnat är en sak och då först efter särskild prövning. Men att alla och envar ska få sin integritet kränkt är inte ett rimligt pris för att fösvarsministern ska försöka hitta en nål i en höstack.

Det är dags för Mikael Odenberg att tänka om. Målet helgar inte alltid medlen.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP