2007-03-10

Kommunal rikskonferens i Örebro

Moderaternas kommunala rikskonferens samlade i år 1 700 deltagare i Örebro. Stämningen var, inte oväntat, mycket uppsluppen och seminarierna höll genomgående hög kvalitet. Två av dem berörde mig extra mycket.

Den första handlade om Olweus-programmet mot mobbning i skolan. Programmet är forskningsbaserat och utvcklat av den svenske professorn Dan Olweus som är verksam i Norge. Olweus betonar, till skillnad från många andra anti-mobbningsprogram, de vuxnas totala ansvar och menar att mobbning inte kan hanteras som vanliga konflikter mellan ungdomar utan som den kränkning av den utsatta eleven det faktiskt är frågan om.

En trygg och säker skolmiljö borde vara en självklarhet för alla, men dessvärre är det inte det. Min kommunalrådskollega, Maria Stockhaus, har introducerat programmet i Sollentuna och jag är mycket nyfiken på att lära mig mer om detta. Kanske kan det också vara något för Lidingös skolor?

Det andra seminariet handlade om Sverigedemokraterna och presenterades av Helene Lööw, forskare och tidigare chef för Forum för levande historia. Hon är en av landets främsta kännare av den svenska nazismen och gav en mycket insiktsfull bild av Sverigedemokraternas historia, struktur och arbetssätt. Myckat bra att känna till för att kunna bemöta deras fördomsfulla politik.

Konferensen avslutades med att Fredrik Reinfeldt höll ett lysande tal om vikten av att att ett parti måste anpassa sig och möta dagens utmaningar och inte som socialdemokraterna fastna vid gårdagens problem och lösningar.

En stor del av talet uppehöll han sig vid klimatfrågan där han bl a pekade på behovet av globala lösningar och samverkan över nationsgränser. Han tog också upp möjligheten att växla fordonsskatten mot en utsläppsskatt, helt i linjen med synen att moderaterna inte är emot bilismen men att dess negativa effekter på miljön måste lösas.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP