2007-03-19

Lidingös kvinnor rikare än männen

Enligt färsk statistik från SCB är 34 % av Lidingös kvinnor miljonärer mot bara 33 % av männen. Även medianvärdet för kvinnornas förmögenhet ligger högre än männens.

Till stor del beror detta på att betydligt fler kvinnor än män på Lidingö äger sina lägenheter och även något fler kvinnor än män äger fritidshus. När det gäller villor är dock förhållandet det motsatta.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP