2007-03-29

Stackars Persson

I en debattartikel på SvD Brännpunkt beklagar sig Göran Persson över SVT:s behandling av honom. Som vanligt är han den utsatte, missförstådde och illa behandlade. Känns mönstret igen?

Det är mycket möjligt att Erik Fichtelius medvetet valt att lyfta fram just de negativa personomdömena som blivit något av Perssons signum, men faktum är att Persson faktiskt har uttryckt sig så - och inte bara vid ett enstaka tillfälle.

Är då detta en rättvisande bild av den avsuttne statsministern? Alldeles säkert. En komplett bild? Självfallet inte.

Människan, partiledaren och statsministern Göran Persson har naturligtvis en massa andra dimensioner än vad som kommer fram i fyra hårt redigerade tv-program, men journalistikens uppgift är aldrig att visa en helhet (för det klarar den inte av) utan att berätta en historia och lyfta fram ett specifikt perspektiv.

Ibland är detta perspektiv hårt vinklat, missvisande och orättvist. Det vet vi alla som från tid till annan granskas av den tredje statsmakten, men förhoppningsvis blir den samlade bilden av många olika journalisters arbete mer rättvisande.

Allt detta vet naturligtvis en erfaren fullblodspolitiker som Göran Persson. Att han överväger vilka omdömen han ska ge tydliggörs också av att han avstår från vissa kommentarer om kungen just med hänvisning till att materialet senare kommer att sändas.

Men när det gäller politiska motståndare och egna partivänner som hamnat i onåd tog taktikern Persson över strategen Persson (om det nu någonsin funnits en sådan). Frestelsen att kunna vinna kortsiktiga politiska poäng genom att plantera frön hos en av Sveriges då mest inflytelserika politiska kommentatorer blev helt enkelt för stor (vilket också tydliggör det etiska problemet med Fichetlius dubbla roller) och nu får han betala priset för sitt dåliga omdöme.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP