2007-03-22

Landshövdingebesök

Idag hade vi äran att få ta emot vår nye landshövding, Per Unckel. Samling vid Ropsten och färd med Lidingöbanan till Dalénum där planerna för den nya stadsdelen presenterades.

Vi diskuterade också flyktingmottagningen (ett ansvar som länsstyrelsen tar över efter integrationsverket vid halvårsskiftet) och det ökade behovet som har uppstått. Lidingö är ett föredöme när det gäller integration av flyktingar med en mycket stor andel som snabbt kommer ut i egen försörjning, men som så många andra kommuner har vi ont om bostäder. Vi ska dock göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken.

Behovet av ny infrastruktur i regionen liksom våra egna utmaningar med att få behålla Lidingöbanan och lösa vägfrågan få södra ön ventilerades också med landshövdingen och några av hans medarbetare.

Sammantaget ett mycket bra möte med en nyfiken, alert och påläst landshövding. Jag tror vi kommer att ha ett mycket gott samarbete de kommande åren.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP