2007-03-07

Klimatfrågan kräver eftertanke

I en väl avvägd ledare skriver Svenska Dagbladets Per Ericson idag om klimatfrågan. På senare tid har den seglat upp som den kanske hetaste politiska frågan just nu och i media presenteras (för det mesta) okritiskt påståenden människans påverkan på klimatet.

Vi ska vara ödmjuka inför möjligheten att människans eget beteende faktiskt kan ha en inverkan på klimatet (om inte annat för användningen av fossila bränslen en mängd andra negativa konsekvenser med sig - och det är dessutom en ändlig resurs), men det gäller att inte dra alltför snabba slutsatser utan som alla andra stora och svåra frågor kräver även klimatfrågan eftertanke. Det är viktigt att olika teorier granskas, att vetenskapsmän (och kvinnor) får arbeta förutsättningslöst och inte styras av förutfattade politiska meningar.

1 kommentar(er):

Anonym,  11 mars 2007 08:46  

Äntligen någon som inte bara kastar sig in en politisk lösning utan att överväga rimligheter. Tack Paul

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP