2007-03-23

Ensamme Persson

Efter det tredje avsnittet i serien Ordförande Persson (titeln ger onekligen vissa associationer...), vars innehåll fortfarande bäst hör hemma i skvallerspalterna, tonar ytterligare en bild fram av Göran Persson. Vid sidan om den självcentrerade personen som känner sig personligt sviken varje gång någon går emot honom i en politisk fråga, framstår Persson som fruktansvärt ensam.

Inte bara ensam i rollen som statsminister (en situation han delar med alla som är i toppen av en hierarki) utan också ensam privat. Inget socialt umgänge, inga vänner och under många år ett dött äktenskap. Tragiskt, men kanske ett naturligt pris för den som sätter makten före allt annat.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP