2007-03-08

Jämställd förskola

Delegationen för jämställdhet i förskolan hävdar att jämställdheten i förskolan kräver fler utbildade förskollärare och att dessa får utbildning i genus- och jämställdhetsfrågor.

Nog för att utbildade förskollärare behövs av många skäl, men nog är det viktigare att locka fler män att arbeta inom barnomsorgen om det just är ökad jämställdhet som eftersträvas. Ingenting är ju så starkt som exemplets makt.

Idag är det ju dessvärre så att de få män som finns inom barnomsorgen snarast möts med misstänksamhet.

2 kommentar(er):

Petter 10 mars 2007 09:49  

Absolut, men på internationella kvinnodagen kanske det finns större problem än att för få män jobba på förskolor. Lönesättningen skiljer sig åt mellan könen, liksom vad som krävs för att bli antagen till en tjänst. En stor majoritet av de utexaminerade är kvinnor år efter år. Vid Uppsala var det 60% kvinnor på biologprogrammen och vid de humanistiska programmen var siffrorna mycket högre. Trots detta har det inte gett genomslag i de högre nivåerna i den akademiska världen. Andelen professorrer är till större delen män. Jag vet inte hur det ser ut nu med antalet kvinnliga doktorander, men för bara några år seda var majoriteten män.

Anonym,  16 mars 2007 10:02  

Petter!

Skillnaden kanske beror på att män vill mer och anstränger sig mer. Sluta se kvinnor som offer, se till att de har samma möjligheter, men låt dem sen bevisa själva att de räcker till.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP