2007-03-07

Bra intitativ av justitieministern

En stor del av gårdagen ägnades åt en konferens på Rosenbad där justitieminister Beatrice Ask hade bjudit in representanter från landets 21 polisstyrelser för att berätta om styrelsernas viktiga roll och regeringens förväntningar på dessa.

Ett mycket bra initiativ som gav utrymme för dialog och kunskapsinhämtning. Det står också i bjärt kontrast till förra regeringen. Under mina 4 år i en annan regional statlig styrelse, nämligen länsarbetsnämnden, såg vi varken skymten av ansvarig minister eller ens någon från departementet.

0 kommentar(er):

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP