2007-03-28

Oseriös journalistik

I gårdagens nummer av Mitt i Lidingö möts man av rubriken Kulturhus säljs ut och rivs. Artikeln illustreras sedan av just ett kulturhus, Hemvärnsgården, som nyligen har sålts.

Den oinvigde får lätt intrycket att Hemvärnsgården är riven eller i vart fall hotas av rivning. Ingetdera är sant. Däremot har köparna begärt bygglov på ändringar i fastigheten som står i strid med detaljplanen, vilket miljö- och stadsbyggnadsnämnden har sagt nej till. Om detta har istället Lidingö Tidning skrivit i en mycket bra artikel den 27/3.

Vidare hävdar Mitt i Lidingö att kommunen har sålt 14 kulturhus de senaste åren och att flera av dem har rivits. Inte heller detta är sant.

Av de 14 husen har bara ett rivits, nämligen Plåten ute på Elfvikslandet. Detta skedde av en kalkylerande köpare som bedömde att de skadestånd man fick betala för att trotsa rivningsförbudet uppvägdes av det mervärde som ett nytt hus gav. Just det här fallet har varit mycket omdebatterat och jag kan inte annat än instämma i den kör av beklaganden som uppstått.

Det går dessvärre aldrig att skydda sig mot enstaka individer som medvetet bryter mot lagar och regler, i synnerhet om sanktionsmöjligheterna är små. Dessbättre är de flesta privata fastighetsägare rädda om sina hus och vårdar de kulturhistoriska värden som eventuellt finns där.

Det kan vi också se på de övriga 13 hus vi har sålt. De flesta är pietetsfullt renoverade (och i mycket bättre skick än när kommunen ägde dem) eller under renovering. Några, som nyligen är sålda, har det inte hänt så mycket med än men det är sannerligen inte detsamma som att de är rivna.

Det är oseriöst att som Mitt i Lidingö ge intryck av att en mängd kulturhus plötsligt rivs för att de får privata ägare när det gäller ett hus.

1 kommentar(er):

Anonym,  2 april 2007 17:40  

Det var ju intressant att Mitt i Lidingö i senaste veckans nummer dessutom hade rättelse på första sidan, för att man i förra numret hade skrivit felaktigheter om Spendrups AB.

Kritiskt granskande journalistik är inte samma sak som att vränga till en vinkel.

Skicka en kommentar

  © Blogger template The Business Templates by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP